Стягнення поручителем коштів у порядку регресу з позичальника

femida1

Як зазначалося в статті, при укладенні кредитного договору фінансова установа (банк) майже завжди вимагає від позичальника забезпечити основне зобов’язання. Це, як правило, іпотека та порука. І нерідко  трапляються випадки, коли поручитель за порушення умов кредитного договору позичальником, сплачує борг позичальника частково або в повному обсязі.

Виплата процентів по договору позики, укладеного між фізичними особами

Розглянемо, чи можливо поручителю стягнути виплачені ним кошти в порядку регресу з позичальника (боржника). Тут потрібно зазначити, що існує дві ситуації: коли поручитель сплатив повністю зобов’язання за позичальника, і коли частково, а основне зобов’язання не погашено. Відповідно до частини першої статті 554 ЦК України в разі порушення боржником зобов’язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя.

Аванс чи завдаток: стягнення коштів

Відповідно до вимог частин першої, другої статті 556 ЦК України до поручителя, який виконав зобов’язання, забезпечене порукою, переходять усі права кредитора у цьому зобов’язанні, в тому числі й ті, що забезпечували його виконання, а кредитор після виконання поручителем зобов’язання, забезпеченого порукою, повинен вручити йому документи, які підтверджують цей обов’язок боржника.

Правовий аналіз норм частин першої та другої статті 556 ЦК України дає підстави для висновку про те, що наслідки, передбачені в цій нормі, настають лише в разі повного виконання поручителем забезпеченого порукою кредитного зобов’язання. Цей висновок узгоджується з положенням пункту 3 частини першої статті 512 ЦК України, яке передбачає подібний спосіб заміни кредитора в зобов’язанні внаслідок виконання обов’язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем).

Отже, якщо поручитель виконав зобов’язання, забезпечене порукою, в повному обсязі, до нього переходять усі права кредитора. В такому випадку можливо стягнути кошти в порядку регресу.

Збільшення процентної ставки без згоди поручителя

            Часткове ж виконання поручителем зобов’язань за кредитним договором не породжує перехід до нього прав кредитора за цим договором. Мається на увазі, що в повному обсязі ні боржником, ні поручителем зобов’язання не виконані, а кредитна заборгованість погашена лише частково. Це означає, що поручитель, який сплатив не в повному обсязі кошти (не повністю виконав кредитне зобов’язання), не може разраховувати стягнути кошти в порядку регресу в суді на його користь.