Як визначити строк, з якого припиняється порука

femida1Як відомо, при укладенні кредитного договору фінансова установа (банк) майже завжди вимагає від позичальника забезпечити основне зобов’язання. Це, як правило, іпотека та порука. У багатьох випадках поручитель, підписуючи договір поруки, не усвідомлює, що у разі невиконання основного зобов’язання, буде відповідати перед банком на рівних умовах з позичальником. Це при тому, що коштів поручитель не отримував ніяких. Стягнення поручителем коштів у порядку регресу з позичальника можна ознайомитися за посиланням.

Як забрати депозит у банку

            І коли настає такий момент, коли банк звертається до суду з позовом до позичальника та поручителя про дострокове повернення кредиту зі штрафами та пенею, поручитель  усвідомлює, що кредит має безпосереднє відношення і до нього. Тому такий поручитель намагається усіма законними способами зробити так, аби самому не сплачувати кредит. Це, як правило, визнання договорів кредиту та поруки недійсними та ін. Слід сказати, що не завжди це вдається (в більшості випадків не вдається). Але все ж є випадки, коли можна договір поруки припинити або визнати недійсним.

Припинення договору поруки  у разі збільшення процентної ставки без згоди поручителя розглядалося в даній статті.

Тепер розглянемо, з якого моменту припиняється порука.

Передусім, слід зазначити, що згідно з положеннями частини четвертої статті 559 ЦК України порука припиняється після закінчення строку, встановленого в договорі поруки. У разі, якщо такий строк не встановлено, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання основного зобов’язання не пред’явить вимоги до поручителя.

Звернення стягнення на предмет іпотеки за валютним кредитом

            Тобто, якщо строк поруки визначений в договорі, то тут все зрозуміло. Але є непоодинокі випадки, коли в договорі поруки не зазначається строк закінчення договору. В таких договорах вказується: договір діє до повного припинення усіх зобов’язань боржника за кредитним договором.

             В такому випадку, згідно статті 526 ЦК України зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору. Якщо кредитним договором не визначено інші умови виконання основного зобов’язання, то у разі неналежного виконання позичальником своїх зобов’язань за цим договором, строк пред’явлення кредитором до поручителя вимоги про повернення отриманих у кредит коштів має обчислюватися з моменту настання строку погашення зобов’язання згідно з такими умовами, тобто з моменту настання строку виконання зобов’язання у повному обсязі або у зв’язку із застосуванням права на повернення кредиту достроково.

Відповідно до вимог частини другої статті 1054 та частини другої статті 1050 ЦК України, у разі якщо договором встановлений обов’язок позичальника повернути позику частинами, то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів.    Це означає, що банк у разі невиконання позичальником своїх зобов’язань, має право повернути кредит достроково. Як правило, банки надсилають вимогу позичальнику та поручителю про дострокове погашення кредиту. Це також, як правило, зазначається в кредитному договорі.

Кредит і позовна давність

            Отже, виходячи з умов кредитних договорів та положень статті 599 ЦК України днем настання основного зобов’язання у спірних правовідносинах є наступний день після спливу 30 календарних днів (цей або інший строк зазначається в кредитних договорах) з дати відправлення банком на адресу позичальника вимоги щодо дострокового виконання боргових зобов’язань.

Таким чином, днем настання виконання основного зобов’язання у спірних правовідносинах є наступний день після спливу наданого банком у вимозі строку для добровільного виконання зобов’язання за кредитним договором.

Тобто, якщо банк протягом шести місяців після закінчення строку на погашення в добровільному порядку (зазначеному у вимозі) не звернеться до суду, договір поруки можна бути вважати припиненим. Звертаю увагу, це можливо тоді, коли строк дії поруки не визначений в договорі поруки.