Система судів України

Відповідно до Конституції України (в редакції від 02.03.2014 р.) судочинство в Україні здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції (місцеві суди, апеляційні суди, Вищі спеціалізовані – Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ; Вищий господарський суд України; Вищий адміністративний суд України).

Система судів загальної юрисдикції показана у вигляді таблиці (в редакції від 02.03.2014 р.) :


logo
Верховний Суд України
Загальні суди
Господарські суди
Адміністративні суди
znak
Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
top_2
Вищий господарський суд України
logo
Вищий адміністративний суд України
title_new
Апеляційні суди з розгляду цивільних, кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення - апеляційні суди областей, апеляційні суди міст Києва та Севастополя, Апеляційний суд Автономної Республіки Крим
title_new
Апеляційні суди з розгляду господарських справ - апеляційні господарські суди, які утворюються в апеляційних округах відповідно до указу Президента України
title_new
Апеляційні суди з розгляду адміністративних справ - апеляційні адміністративні суди, які утворюються в апеляційних округах відповідно до указу Президента України
title_new1
Місцеві загальні суди - районні, районні у містах, міські та міськрайонні суди
title_new1
Місцеві господарські суди - господарські суди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя
title_new1
Місцеві адміністративні суди - окружні адміністративні суди, а також інші суди, передбачені процесуальним законом

Нова система судів згідно Закону України “Про судоустрій і статус суддів” від 02.06.2016 р.

Систему судоустрою складають:

1) місцеві суди

Місцевими загальними судами є окружні суди, які утворюються в одному або декількох районах чи районах у містах, або у місті, або у районі (районах) і місті (містах).

Місцевими господарськими судами є окружні господарські суди.
Місцевими адміністративними судами є окружні адміністративні суди, а також інші суди, визначені процесуальним законом.

2) апеляційні суди

Апеляційними судами з розгляду цивільних і кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення є апеляційні суди, які утворюються в апеляційних округах.

Апеляційними судами з розгляду господарських справ, апеляційними судами з розгляду адміністративних справ є відповідно апеляційні господарські суди та апеляційні адміністративні суди, які утворюються у відповідних апеляційних округах.

(У складі апеляційного суду можуть утворюватися судові палати з розгляду окремих категорій справ).

У системі судоустрою діють вищі спеціалізовані суди як суди першої інстанції з розгляду окремих категорій справ

Вищий суд з питань інтелектуальної власності;

Вищий антикорупційний суд.

(У складі вищого спеціалізованого суду можуть утворюватися судові палати)

3) Верховний Суд.

Верховний Суд є найвищим судом у системі судоустрою України, який забезпечує сталість та єдність судової практики у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом.

У складі Верховного Суду діють:

1) Велика Палата Верховного Суду;

2) Касаційний адміністративний суд;

У Касаційному адміністративному суді обов’язково створюються окремі палати для розгляду справ щодо:

1) податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

2) захисту соціальних прав;

3) виборчого процесу та референдуму, а також захисту політичних прав громадян.

3) Касаційний господарський суд;

У Касаційному господарському суді обов’язково створюються окремі палати для розгляду справ щодо (про):

1) банкрутство;

2) захисту прав інтелектуальної власності, а також пов’язаних з антимонопольним та конкурентним законодавством;

3) корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів.

4) Касаційний кримінальний суд;

5) Касаційний цивільний суд.

(Інші палати у касаційних судах створюються за рішенням зборів суддів касаційного суду)

Звернення громадян в Конституційний Суд. Конституційна скарга.

Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність Конституції України законів України та у передбачених цією Конституцією випадках інших актів, здійснює офіційне тлумачення Конституції України, а також інші повноваження відповідно до Конституції України