Оскарження рішень (постанов) фондів

femida1

Коротко розглянемо, як і куди можна оскаржити рішення фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та фонду агальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Ступінь ризику діяльності підприємств

Адміністративне оскарження рішень Фондів соцстрахування з втрати працездатності та соцстрахування на випадок безробіття здійснюється в порядку, який встановлено Інструкцією N 29 «Про затвердження Інструкції про порядок проведення перевірок страхувальників по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, прийняття рішень за їх результатами та процедуру оскарження» та Інструкцією N 339 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття» відповідно.

Оскарження дій служби України з питань праці

Якщо страхувальник вважає, що орган фонду соцстрахування (див. інструкцію № 29) невірно визначив суму зобов’язання зі сплати страхового внеску або ухвалив будь-яке інше рішення, яке суперечить законодавству про соцстрахування, або вийде за межі його компетенції, встановленої законом, то страхувальник має право звернутися до того ж органу фонду соцстрахування, який виніс рішення, зі скаргою на вказаний акт протягом 10 днів.

Так, страхувальник у письмовій формі звертається до органу Фонду, який прийняв рішення, із скаргою про перегляд цього рішення. Скарга повинна бути подана органу Фонду протягом 10 календарних днів з дня отримання страхувальником рішення органу Фонду, що оскаржується. Скарга на рішення органу Фонду, подана з дотриманням порядку і строків, зупиняє строки сплати страхових коштів та фінансових санкцій до винесення рішення органом Фонду вищого рівня або до дня набрання судовим рішенням законної сили. У разі недотримання страхувальником строку направлення оскарження на рішення органу Фонду, розгляд скарги органом Фонду не здійснюється, про що страхувальник повідомляється письмово. У рішенні наводяться результати дослідження матеріалів скарги та докази, на яких ґрунтуються висновки органу Фонду, який розглядає скаргу, а також посилання на конкретні статті та пункти нормативно-правових актів, якими обґрунтовано рішення.

Рішення містить висновок про задоволення чи часткове задоволення скарги або про відмову у задоволенні скарги.

Порядок обжалования решений, действий или бездействия следователя, прокурора во время досудебного расследования

Рішення про розгляд скарги оформляється на бланку органу Фонду, який розглянув скаргу, підписується та скріплюється печаткою.

Що стосується процедури адміністративного оскарження рішень органів Фонду соцстрахування на випадок безробіття.  Відповідно до інструкції 339, у разі, коли роботодавець не згоден з розрахунком суми недоїмки, пені та штрафу, зазначених у рішенні, він має право протягом десяти робочих днів, наступних за днем отримання рішення, звернутися до територіального органу Державної служби зайнятості в районах, містах, районах у містах, який його прийняв, із скаргою про перегляд цього рішення. Скарга подається у письмовій формі та може супроводжуватися документами, розрахунками та доказами, які роботодавець уважає за потрібне надати. У разі коли у задоволенні скарги повністю або частково відмовлено, роботодавець має право звернутися до Державної служби зайнятості та до її територіальних органів в Автономній Республіці Крим, областях та місті Києві або до суду. Рішення про стягнення простроченої заборгованості зі сплати страхових внесків, у тому числі донарахованих сум страхових внесків (недоїмки), пені та штрафу, роботодавець також має право оскаржити в судовому порядку, про що він повідомляє територіальний орган Державної служби зайнятості в районах, містах, районах у містах, який прийняв зазначене рішення.

Недопуск до перевірки працівників податкової служби

Хочу наголосити, що при оскарженні необхідно більш детально вивчити інструкції, так як вони регламентують чіткі строки оскарження та продовження строку розгляду скарг. Дуже важливо не пропустити строки оскарження.

Оскарження до суду здійснюється в порядку адміністративного судочинства. Форма і зміст, а також вимоги до складання  позовної заяви викладені в ст.ст. 105-106 КАСУ.

Також до суду можна оскаржити і постанови уповноважених осіб фонду про накладення штрафу.