Контрагент не підписує акти виконаних робіт.

femida1Трапляються випадки, коли в ході господарської діяльності підприємство виконало роботи, передбачені договором, але оплату отримати не може. Як правило, підтвердженням виконання та прийняття робіт є акти виконаних робіт. Сторони в більшості випадків прописують в договорах пункт, де зазначають, що оплата здійснюється через певний проміжок часу з моменту підписання акту виконаних робіт. І ось, роботи виконані, але контрагент не підписує акти виконаних робіт без будь-якої причини, скажімо так, просто не хоче платити.

Якщо контрагент не здійснює оплату, але акти виконаних робіт ним підписані, особливих проблем при вирішенні спору в суді не виникає. Але коли акти виконаних робіт не підписані, тут виникають певні труднощі. Передусім, потрібно довести, що роботи виконані.

Істотні умови договору

Візьмемо, для прикладу, договір підряду.

Відповідно до Цивільного кодексу України, за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу. Тобто, оплата робіт є не правом, а обов’язком замовника!

Як передбачено Цивільним кодексом України, у договорі підряду визначається ціна роботи або способи її визначення. Ціна у договорі підряду може бути визначена у кошторисі. Кошторис на виконання робіт може бути приблизним або твердим.

Оплата робіт провадиться після прийняття замовником збудованого об’єкта (виконаних робіт), якщо інший порядок розрахунків не встановлений за погодженням сторін.

Індекси інфляції та облікова ставка НБУ в одній таблиці з 1992 по 2015 р.р.

Відповідно до ст. 853 Цивільного кодексу України замовник зобов’язаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові. Якщо замовник не зробить такої заяви, він втрачає право у подальшому посилатися на ці відступи від умов договору або недоліки у виконаній роботі.

Цивільним Кодексом унормовано, що передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформляється актом, підписаним обома сторонами. У разі відмови однієї із сторін від підписання акта про це вказується в акті і він підписується другою стороною.

Про деякі питання практики застосування позовної давності у вирішенні господарських спорів

Отже, замовник повинен зазначити причини відмови. Коли ж замовник взагалі не йде на “контакт”, необхідно виконати деяку попердню роботу. Як вже зазначалося, потрібно довести в суді, що роботи виконані. В кожному конкретному випадку дії можуть бути різними. Але, що необхідно зробити, це мати докази того, що замовник отримав акти виконаних робіт належним способом. Також, за можливості, надіслати претензію на визначену суму.

При розгляді справи суди встановлюють,  чи були заперечення щодо ходу виконання, строків, якості і повноти робіт, чи надає відповідач  докази невиконання позивачем робіт, докази відмови відповідача від договорів підряду чи їх розірвання та вимог відповідача щодо повернення сплаченого авансу внаслідок невиконання позивачем робіт за цими договорами. Якщо Відповідач не надасть відповідних доказів і пояснень, є великі шанси стягнути кошти з контрагента і без підписання ним актів виконаних робіт.