Як забрати депозит у банку

femida1Хто хоча б раз брав кредит у банку знає, що банк свої інтереси захищає досить добре. Це розпочинається з укладення кредитного договору, який є повністю складений банком і внести до нього зміни майже неможливо. Або погоджуйся на умови, або кредит не дамо. Отож, в більшості випадків, позичальники отримують кредит на не досить вигідних умовах для себе. І ось після укладення кредитного договору у позичальника залишаються одні обов’язки перед банком: сплата тіла кредиту, відсотків, комісії і т.д. При найменшому порушенні кредитного договору банк може звернутися до суду і стягнути видані кредитні кошти з процентами і штрафними санкціями.

Звернення стягнення на предмет іпотеки за валютним кредитом

Але і громадяни несуть свої кошти в банк і кладуть на депозитний рахунок. По закінченню строку депозиту вони мають надію повернути свої кошти, а також проценти по ньому. Наразі склалася така практика, що комерційні банки по закінченню строку депозиту просто його не віддають. Мотивація може бути різна, пропонують продовжити строк дії депозиту чи ін. Коли клієнт банку відмовляється, можуть взагалі сказати, що нічого не віддадуть (і такі випадки не рідкість). В даному випадку єдиним виходом є звернення до суду з позовом про стягнення коштів (депозиту). Фізичні особи подають до місцевих судів позови, юридичні – до господарських по місцю знаходження відповідача. Підставами стягнення коштів є Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 03.12.2003 року №516 «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами», Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України. Основні норми зазначають, що обмеження прав клієнта щодо розпоряджання грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, не допускається, крім випадків обмеження права розпоряджання рахунком за рішенням суду або в інших випадках, встановлених законом, а також у разі зупинення фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, передбачених законом. Адже згідно з ст. 1060 ЦК України договір банківського вкладу укладається на умовах видачі вкладу на першу вимогу (вклад на вимогу) або на умовах повернення вкладу зі спливом встановленого договором строку (строковий вклад). Договором може бути передбачено внесення грошової суми на інших умовах її повернення.

Кредит і позовна давність

Відповідно до частин ГК України, суб’єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов’язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов’язання – відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов’язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов’язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором.

Слід наголосити, що проценти на банківський вклад нараховуються від дня, наступного за днем надходження вкладу у банк, до дня, який передує його поверненню вкладникові або списанню з рахунка вкладника з інших підстав.

Таким чином проценти на банківський вклад нараховуються від дня, наступного за днем надходження вкладу у банк по день фактичного їх повернення вкладникові.

Це означає, що якщо банк не повертає депозит (а це може бути не один місяць), в суді треба вимагати сплатити проценти на день винесення рішення.

Також необхідно сказати, що при поверненні депозиту необхідно досить добре прочитати в договорі умови повернення депозиту. Там можуть бути зазначені різні умови, наприклад: вкладник повинен письмово повідомити банк про намір забрати депозит, вказати рахунок, на який перерахувати кошти та ін. Ці умови необхідно виконати в повному обсязі, в іншому разі можливі досить серйозні проблеми при вирішенні справи в суді.

Взыскание пени с физических лиц по кредитным договорам

Як правило, суди задовольняють такі позови. Але в подальшому виникає ще більша проблема, ніж «битва» в суді. Далі розпочинається стадія виконавчого провадження.  Зі своєї практики можу сказати, що в багатьох випадках «робота» державних виконавців є незадовільною, вимоги Закону України «Про виконавче провадження» ігноруються, а на скарги до керівництва даються відписки. Отож, щоб забрати кошти, необхідно готуватися до нових судових засідань з виконавчою службою…