Стягнення безпідставно отриманих коштів

femida1Згідно із частиною першою статті 177 ЦК України об’єктами цивільних прав є, зокрема, речі, у тому числі гроші. Відповідно до цивільного законодавства, особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов’язана повернути потерпілому це майно. Зокрема, це стосується вимог повернення виконаного за недійсним правочином; витребування майна власником із чужого незаконного володіння; повернення виконаного однією із сторін у зобов’язанні;  відшкодування шкоди особою, яка незаконно набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи.

Звернення стягнення на предмет іпотеки за валютним кредитом

Візьмемо, для прикладу, повернення виконаного за недійсним правочином. Нерідко громадяни (юридичні особи) укладають цивільні (господарські) договори, і з різних причин або ж не виконують умови договору, або ж умови договору не відповідають чинному законодавству. В такому випадку одна із сторін може подати позов про визнання правочину недійсним. Інша сторона заперечує.

При застосуванні судом ст. 1212 ЦК України, головне, що потрібно визначити, чи відносини між сторонами регулюються  нормами зобов’язального права, які застосовуються до окремих видів угод, чи ні. Якщо ні, то слід застосовувати норму про безпідставне отримання майна. Наприклад, одна сторона вимагає визнати договір недійсним, але в процесі суду буде з’ясовано, що зобов’язання, укладене між сторонами, не суперечить вимогам законодавства, і тоді застосування статті 1212 ЦК України є безпідставним. Набуття однією зі сторін зобов’язання майна за рахунок іншої сторони в порядку виконання договірного зобов’язання не вважається безпідставним.

Істотні умови договору оренди землі. Визнання недійсними таких договорів.

Об’єктивними умовами виникнення зобов’язань із набуття, збереження майна без достатньої правової підстави виступають: 1) набуття або збереження майна однією особою (набувачем) за рахунок іншої (потерпілого); 2) шкода у вигляді зменшення або незбільшення майна у іншої особи (потерпілого); 3) обумовленість збільшення або збереження майна на стороні набувача шляхом зменшення або відсутності збільшення на стороні потерпілого; 4) відсутність правової підстави для вказаної зміни майнового стану цих осіб.

Під відсутністю правової підстави розуміється такий перехід майна від однієї особи до іншої, який або не ґрунтується на прямій вказівці закону, або суперечить меті правовідношення і його юридичному змісту. Тобто відсутність правової підстави означає, що набувач збагатився за рахунок потерпілого поза підставою, передбаченою законом, іншими правовими актами чи правочином.

Ризики «продажу» авто по генеральній довіреності

Слід зазначити, що стаття 1215 ЦК України встановлює випадки, коли набуте особою без достатньої правової підстави майно за рахунок іншої особи не підлягає поверненню.

Так, не підлягають поверненню безпідставно набуті: заробітна плата і платежі, що прирівнюються до неї, пенсії, допомоги, стипендії, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, аліменти та інші грошові суми, надані фізичній особі як засіб до існування, якщо їх виплата проведена фізичною або юридичною особою добровільно, за відсутності рахункової помилки з її боку і недобросовісності з боку набувача (частина перша статті 1215 ЦК України).

Отже, закон встановлює два виключення із цього правила: по-перше, якщо виплата вказаних платежів є результатом рахункової помилки з боку особи, яка проводила цю виплату; по-друге, у разі недобросовісності з боку набувача.