Cтягнення моральної шкоди, завданої бездіяльністю державного виконавця

Адвокатське бюро ОСМАРК

Передусім зазначу, що відповідно до ст. 23 ЦК України, моральна шкода полягає:

1) у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я; 2) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім’ї чи близьких родичів; 3) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку із знищенням чи пошкодженням її майна; 4) у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи.

Судова практика йде таким чином, що моральна шкода відшкодовується в основному тільки тоді, коли завдано шкоди здоров’ю. Що стосується моральних страждань, то тут виникають певні труднощі і для судів. А що стосується відшкодування моральної шкоди, завданої діями (бездіяльністю) органами державної влади та управління, то в таких випадках ще рідше можна отримати позитивне рішення суду.

Відшкодування матеріальної шкоди, завданої працівником

З цього приводу буде цікавим розглянути Постанову ВСУ від 11 вересня 2013 року у справі за позовом до держави Україна в особі Державної виконавчої служби України, Державної казначейської служби України, Автозаводського відділу державної виконавчої служби Кременчуцького міського управління юстиції про відшкодування шкоди.

Порядок оскарження податкових повідомлень-рішень

В порядку відступлення відзначу, що ті люди, які на практиці мали справу з виконавчою службою, знають, що виграти суд – це пів справи. Одержати належне згідно виконавчого листа (наказу) в примусовому порядку дуже не проста річ. А в багатьох випадках державні виконавці просто нехтують своїми обов’язками, і стягнення може затягнутися на дуже значний час (якщо взагалі таке відбудеться).

Цілком логічно, що такий перебіг справ не задовольняє стягувачів, і вони мають повне право на відшкодування шкоди, в тому числі і моральної.

Отже, чи можна пред’явити вимоги про відшкодування суми моральної шкоди до Державної виконавчої служби, бездіяльність якої призвела до порушення передбачених законодавством строків виконання судового рішення?  ВСУ, приймаючи рішення у справі, торкнувся саме питання, пов’язаного з можливістю стягнення моральної шкоди з виконавчої служби.

Оскарження дій слідчого

Зокрема, ВСУ зазначив, що відповідно до статті 56 Конституції України кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень.

Частиною другою статті 1167 ЦК України визначено перелік випадків відшкодування моральної шкоди органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим, органом місцевого самоврядування, фізичною або юридичною особою, яка її завдала. Зазначений перелік не є вичерпним, оскільки пункт 3 статті передбачає наявність інших випадків передбачених законом.

Шкода, завдана фізичній або юридичній особі незаконними рішеннями, дією чи бездіяльністю органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується державою, Автономною Республікою Крим або органом місцевого самоврядування (стаття 1173 ЦК України).

Відповідно до положень статті 11 Закону “Про державну виконавчу службу”  шкода, заподіяна державним виконавцем фізичним чи юридичним особам під час виконання рішення, підлягає відшкодуванню у порядку, передбаченому законом, за рахунок держави.

Оскарження дій судді

Таким чином, касаційний суд прийшов до висновку, що, заявляючи позовні вимоги, позивач посилався на завдання моральної шкоди, яка полягала в перенесених душевних і моральних стражданнях, нервових стресах та погіршенні самопочуття, то до спірних правовідносин підлягає застосуванню положення загального законодавства про моральну шкоду, а саме: стаття 56 Конституції України, статі 23, 1167, 1173 ЦК України та стаття 11 Закону “Про державну виконавчу службу”.

ВСУ вказав, що відсутність у Законі «Про державну виконавчу службу» прямої норми щодо можливості стягнення моральної шкоди з держави через бездіяльність держвиконавця жодним чином не перешкоджає задоволенню вимог про відшкодування такої шкоди.

Як висновок, можна зазначити, що кожний громадянин може і повинен відстоювати свої права та вимагати відповідних дій з боку виконавчої служби. Громадяни можуть оскаржувати як дії державних виконавців, так і подавати позови про відшкодування моральної шкоди щодо бездіяльності державних виконавців.