Юрисдикція судів та визначення підсудності справ

femida1В Постанові N 3 від 1 березня 2013 року “Про деякі питання юрисдикції загальних судів та визначення підсудності цивільних справ” ПЛЕНУМ ВИЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ дає роз’яснення судам щодо перевірки належності справ до їх юрисдикції та підсудності. Так,  зокрема, суди мають виходити з того, що критеріями відмежування справ цивільної юрисдикції від інших є, по-перше, наявність у них спору про право цивільне (справи за позовами, що виникають із будь-яких правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого судочинства), по-друге, суб’єктний склад такого спору (однією зі сторін у спорі є, як правило, фізична особа).

Правові позиції ВССУ у трудових спорах

ВССУ зазначив, що справи про захист гідності, честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної чи юридичної особи підлягають розгляду в порядку цивільного судочинства, оскільки характер спірних правовідносин є цивільно-правовим, незалежно від суб’єктного складу (крім справ про захист ділової репутації у сфері господарювання та іншої підприємницької діяльності).

У спорах, що виникають у сфері використання об’єктів авторського і суміжних прав, здійснюється захист цивільних прав та інтересів суб’єктів. Тому такі спори підлягають розгляду в порядку цивільного судочинстванезалежно від того, що відповідачем у справі може виступати Державна служба інтелектуальної власності України як орган державної влади (суб’єкт владних повноважень), оскільки характер спору є цивільним.

Що стосується спорів, пов’язаних із земельними відносинами: спори, що виникають із земельних відносин, у яких хоча б однією зі сторін є фізична особа, незважаючи на участь у них суб’єкта владних повноважень, згідно зі статтею 15 ЦПК розглядаються в порядку цивільного судочинства, окрім спорів, передбачених Законом України від 17 листопада 2009 року “Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності”, про цивільну відповідальність за порушення земельного законодавства, про повернення самовільно зайнятих земельних ділянок.

Cтягнення моральної шкоди, завданої бездіяльністю державного виконавця

У порядку цивільного судочинства також розглядаються спори, одним із суб’єктів якого є Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Спори між господарським товариством і його учасником (акціонером, засновником), які є трудовими, підлягають розгляду в порядку цивільного судочинства.

Якщо фізична особа зареєстрована як підприємець, спори, що не стосуються господарських правовідносин, за її участю, потрібно вирішувати також в порядку цивільного судочинства.

Щодо позовів, що пов’язані з участю нотаріусів: спори між боржниками і стягувачами, а також спори за позовами інших осіб, прав та інтересів яких стосуються нотаріальні дії чи акт, у тому числі про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню повністю або частково, про повернення стягнутого за виконавчим написом вирішуються судом у порядку цивільного судочинства за позовами боржників або зазначених осіб до стягувачів, якщо однією зі сторін відповідного спору є фізична особа.

Спори на стадії виконавчого провадження: спір про визнання недійсним аукціону (прилюдних торгів) або визнання його таким, що не відбувся, проведеного спеціалізованою організацією щодо реалізації майна, на яке було накладено арешт за виконавчим документом, вирішується судом у порядку цивільного судочинства, якщо однією з його сторін є фізична особа, з додержанням правил виключної підсудності. При цьому справа розглядається у позовному провадженні, а не в порядку розгляду скарги на дії державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби.

ВСУ про речові права, земельні спори, визнання правочинів недійсними та ін.

ВССУ також роз’яснив, що у порядку цивільного судочинства слід розглядати спір між органом державної владита/або органом місцевого самоврядування (суб’єктом владних повноважень) як суб’єктом публічного права тасуб’єктом приватного права – фізичною особою, в якому управлінські дії суб’єкта владних повноваженьспрямовані на виникнення, зміну або припинення цивільних прав фізичної особи. У такому випадку спір є про право цивільне, незважаючи на те, що у спорі бере участь суб’єкт публічного права, а спірні правовідносини врегульовано нормами цивільного та адміністративного права.

Спори про право власності на майно, на речове право на чуже майно, підлягають розгляду в порядку цивільного судочинства, якщо однією із сторін є фізична особа, незалежно від участі у них органу державної влади та/або органу місцевого самоврядування (суб’єкта владних повноважень). Наприклад, це спори щодо безпідставної відмови органом місцевого самоврядування у дозволі на переобладнання чи перепланування житлового будинку, відмови у здійсненні забудови чи дозволі на будівництво тощо, якщо вони безпосередньо пов’язані з виникненням та здійсненням права власності на майно.