Ц

Юридичний словник

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Ю

Цивільне законодавство — сукупність нормативно-правових актів, які регулюють майнові відносини, пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням матеріальними благами, а також деякі особисті стосунки, пов’язані з майновими (наприклад авторське право) та виключно особисті немайнові відносини, об’єктами яких можуть бути, наприклад, ім’я, честь, гідність.

Цивільне право — галузь права, норми якої регулюють майнові і пов’язані з ними немайнові особисті відносини.

Цивільно-правова відповідальність — вид юридичної відповідальності, яка виникає у фізичної чи юридичної особи при невиконанні договірних зобов’язань або завданні майнової шкоди чи порушенні особистих немайнових прав (посягання на честь, гідність особи) і полягає у покладанні на винних обов’язку відшкодувати заподіяні потерпілим збитки.

Цінні папери — грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини особи, яка їх випустила, та інші особи і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або відсотків, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, або в інший спосіб.

Цивільно-правовий договір — угода двох чи більше осіб, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. Цивільно-правові договори є найпоширенішим видом цивільно-правових угод.