Ф

Юридичний словник

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Ю

Федерація — складна за устроєм держава,яка складається з рівноправних одиниць (республік, земель, країв тощо), однак має єдинізаконодавчі й виконавчі органи, законодавство тощо.

Фізична особа — окрема людина як суб’єкт права.

Фіктивний шлюб — зареєстрований без наміру створити сім’ю правовий акт, внаслідок укладення якого в осіб, що перебувають у шлюбі, не виникає ніяких прав і обов’язків подружжя.

Форма держави — спосіб (порядок) організації і здійснення державної влади.

Форма правління — структура і правове положення вищих органів державної влади та встановлений порядок їхніх взаємовідносин. Визначальною ознакою Ф. п. є правовий статус глави держави. Види Ф. п.: президентська республіка, парламентська республіка, напівпрезидентська республіка, парламентська монархія, дуалістична монархія, абсолютна монархія.

Форми (зовнішні) права — спосіб прояву матеріального закріплення юридичних норм, який засвідчує загальну обов’язковість останніх. Розрізняють такі Ф. (з.) п.: правовий звичай, правовий прецедент, нормативноправова угода, нормативно-правовий акт.

Форми здійснення функцій держави — спеціальні способи її діяльності, за допомогою яких реалізуються державні функції. Названі форми поділяють на правові і неправові (організаційні).

Форми (джерела) права — офіційні способи виразу (установлення або санкціонування) норм права та їх юридичного оформлення (нормативно-правові акти, нормативно-правові договори, правові прецеденти, правові звичаї).

Форма територіального устрою — національно-територіальна, адміністративно-територіальна організація державної влади, яка включає співвідношення частки держави та її органів між собою і з державою в цілому. Види Ф.т.у.: 1) проста (унітарна); 2) складна(федеративна).

Функції держави — основні напрями діяльності держави, які розкривають її соціальну сутність і призначення в суспільстві.

Функції права — основні напрями впливу правового регулювання на людину і суспільство.