Т

Юридичний словник

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Ю

Тарифна ставка — розмір оплати праці, яку встановлено за одиницю робочого часу(годину, день, місяць) залежно від кваліфікаційного розряду

Теократія — форма державного правління, за якої політична влада належить духовенству або главі церкви. Передбачає ототожнення світської і духовної влад, регламентацію функціонування держави та її інституцій, усього суспільного життя панівною релігією та її інституціями.

Теологічна теорія походження держави — теорія, за якою держава створена Богом, а монарх — втілення Бога на землі. Таким чином, державна влада недоторкана, вічна і залежить лише від релігійної влади. Піддані мають скоритись і слухатись намісника Бога.

Територіальна громада — жителі, об’єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об’єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр.

Територіальний устрій — поділ території держави на певні складові частини, взаємовідносини цих частин території держави між собою, між ними та державою в цілому.

Тимчасові функції держави — напрями діяльності держави тільки на конкретному етапі її розвитку.

Тип держави — система суттєвих рис, притаманних усім державам, економічною основою яких є певний тип виробничих відносин і які виражають соціально-змістовну (зокрема класову) сутність і соціальне призначення держави.

Тип права — сукупність суттєвих рис, притаманних усім правовим системам, які спираються на певний тип виробничих відносин і відповідний тип держави та виражають соціальну сутність та спрямованість правового регулювання.

Тип правового регулювання — юридичний режим, загальний порядок регулювання, що складається у певній сфері суспільних відносин. Розрізняють загальнодозволяючий і загальнозабороняючий типи регулювання.

Типологія держав — науковий поділ усіх держав, що існували в історії людства та існують нині, на певні групи, що дає змогу розкрити їх соціальну сутність, тобто встановити, волю якої частини соціально неоднорідного суспільства виражають держава або група держав

Тлумачення правових норм — діяльність по з’ясуванню чи роз’ясненню (інтерпретації) їх змісту з метою правильного застосування і реалізації

Тиранія — влада, яка встановлюється і здійснюється шляхом відкритого, нічим не замаскованого насильства і жорстоко карає будь-яку незгоду і спроби протесту проти дій владних структур.

Тоталітаризм — антидемократичний державний режим, за якого фактично панує одна політична партія, яка зростається з державним апаратом, установлюються жорстка централізація в управлінні й партійно державний контроль за всіма сферами суспільного життя.

Трудова дисципліна — необхідність додержання учасниками трудового процесу порядку й правил, закріплених у нормах права.

Трудове законодавство — сукупність правових норм, які регламентують суспільні відносини, що виникають при застосуванні праці найманих працівників у процесі виробничої діяльності.

Трудовий договір — угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом, відповідно до якої працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, підпорядковуватися внутрішньому трудовому розпорядку, а власник зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Трудовий колектив — політико-економічне об’єднання всіх працівників для спільної трудової діяльності на державних, громадських, приватних підприємствах, в установах, організаціях та інших кооперативних об’єднаннях.

Трудові спори — суперечності, що виникають між працівниками, з одного боку, та власником або уповноваженим ним органом — з іншого, з питань, пов’язаних із застосуванням трудового законодавства або встановленням умов праці.