Спеціальна конфіскація

femida1Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України стосовно виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України», який набрав чинності 16.02.2014 року, застосовується додатковий вид покарання в кримінальному судочинстві – спеціальна конфіскація. Закон дає наступне визначення спеціальної конфіскації: спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна за умови вчинення злочину у випадках, передбачених в Особливій частині КК України. Це означає, що спеціальна конфіскація може бути застосована при вчиненні будь-якого злочину, в санкції статті якого буде передбачена така конфіскація.

Обшук, огляд та виїмка на підприємстві

В законі також наведено перелік випадків, коли застосовується спеціальна конфіскація (ст. 96-2 КК України). Спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

  • одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна. Дані обставини повинні бути доведені в ході кримінального провадження;
  • призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення;
  • були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, – переходять у власність держави;
  • були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Арешт майна. Зміни в КПК.

В законі зазначено, що якщо речі та майно було перетворено в інше майно, то конфіскації підлягає перетворене майно. Також в законі вказано, що при відсутності майна (гроші, цінності та ін.) на момент вирішення судом справи, суд має право винести рішення про конфіскацію грошової суми, що відповідає вартості такого майна.

Якщо майно обвинуваченим, підозрюваним було передано іншій особі (фізичній чи юридичній), конфіскацію можливо застосувати тільки тоді, коли особа, що отримала вказане майно, знала або повинна була знати, що таке майно одержано внаслідок вчинення злочину. Звісно, що в даному випадку можливе деяке зловживання з боку правоохоронних органів, адже вирішуватиме це питання слідчий із «заінтересованою» особою, яка отримала таке майно.

Спеціальна конфіскація не застосовується до грошей, цінностей та іншого майна, зазначених у цій статті, які згідно із законом підлягають поверненню власнику (законному володільцю) або призначені для відшкодування шкоди, завданої злочином

Вилучення майна в ході кримінального провадження

Цим же законом внесено зміни і КПК України. Зокрема, ст. 100 КПК зазначається, що питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171 – 174 цього Кодексу. Під час вирішення питання щодо спеціальної конфіскаціїнасамперед має бути вирішене питання про повернення грошей, цінностей та іншого майна власнику (законному володільцю) та/або про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Застосування спеціальної конфіскації здійснюється тільки після доведення в судовому порядку стороною обвинувачення, що власник (законний володілець) грошей, цінностей та іншого майна знав про їх незаконне походження та/або використання.

У разі відсутності у винної особи майна, на яке може бути звернене стягнення, крім майна, яке підлягає спеціальній конфіскації, збитки, завдані потерпілому, цивільному позивачу, відшкодовуються за рахунок коштів від реалізації конфіскованого майна, а частина, що залишилася, переходить у власність держави.

Забезпечення кримінального провадження

У разі якщо власник (законний володілець) грошей, цінностей та іншого майна, зазначених у пункті 1 частини дев’ятої цієї статті, був встановлений після застосування спеціальної конфіскації та не знав і не міг знати про їх незаконне використання, він має право вимагати повернення належного йому майна або коштів з державного бюджету, отриманих від реалізації такого майна.