Р

Юридичний словник

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Ю

Расизм — антинаукова соціальна доктрина і людиноненависницька практика, спрямована на поневолення і знищення “расовонеповноцінних” народів.

Ратифікація — остаточне затвердження міжнародного договору вищим органом держави. Авторитетно закріплює кінцеву згоду держави на обов’язковість для неї положень, зафіксованих у міжнародному договорі. Супроводжується обміном ратифікаційними грамотами між державами.

Реабілітація — відновлення в правах осіб, притягнутих до кримінальної чи адміністративної відповідальності; іноді реабілітація стосується цілих народів.

Реалізація права — здійснення приписів права у практичних діях (діяннях) суб’єктів. Форми реалізації правових норм: використання, виконання, дотримання.

Реалізація норм права — це здійснення встановлених правових норм у діяльності суб’єктів права в результаті дотримання заборон, виконання юридичних зобов’язань, використання суб’єктивних норм

Регіональне самоврядування — система організації населення областей та районів для здійснення певних функцій самостійного управління територіями (нормотворчість, господарська діяльність, координація дій з центральними органами, вирішення екологічних проблем, освіта, медицина тощо) у межах, визначених загальнодержавним законодавством.

Реквізиція — вилучення державного майна у власника в державних або громадських інтересах з виплатою йому вартості майна (реквізиція).

Релігійні норми — правила поведінки, які містяться у тих чи інших релігійних вченнях.

Республіка — форма державного правління, в якій вищі державні органи обираються населенням або формуються загальнонаціональним представницьким органом влади.

Референдум — спосіб прийняття законів та вирішення найважливіших питань державного життя країни, проблем місцевого самоврядування, що полягає у безпосередньому виявленні своєї волі народом держави чи окремого району шляхом голосування з певних проблем політичного, економічного, культурного життя суспільства, інших актуальних питань його розвитку.

Речові докази (крим.) — предмети, що за своїми ознаками свідчать про обставини, які мають значення для слідства і вирішення справи.

Ретроспективна (негативна) юридична відповідальність — закріплений в законі обов’язок правопорушника притерпіти з боку держави певні санкції за скоєне правопорушення.

Рід — первинний виробничий, соціальний та етнічний колектив людей у докласовому суспільстві, який засновується та існує здебільшого на кровно-родинних зв’язках.

Робочий тиждень — норма тривалості робочого часу в календарному тижні, встановлена законодавством України.

Робочий час — термін, протягом якого працівники відповідно до правил внутрішнього розпорядку зобов’язані виконувати трудові обов’язки, передбачені трудовим договором.

Розподіл влад — встановлене Конституцією чітке розмежування владних компетенцій та повноважень між законодавчою, виконавчою і судовою владами держави.