Ризики «продажу» авто по генеральній довіреності

Адвокатське бюро ОСМАРК

Дуже велика кількість автолюбителів здійснюють так звану купівлю-продаж автомобілів на підставі генеральної довіреності. Єдине, в чому виграють сторони, це уникнення відповідних витрат, що стосуються переоформлення при дійсній купівлі-продажу.

В усьому іншому існує дуже багато ризиків як для покупця, так і продавця.

Продаж нерухомості по ланцюгу. Як захистити своє право.

Перш за все визначимо, що таке купівля-продаж. Згідно ЦК України, за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов’язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов’язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову сум. Визначальним є те, що майно передається у власність, і покупець повністю володіє, користується і розпоряджається таким майном.

Що ж таке (генеральна) довіреність?

Згідно  ЦК України, довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами.

Тобто, відносини пов’язані з довіреністю – це передусім відносини представництва. Представництво – це правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов’язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. З цього можна зробити висновок, що хоча особа, яка придбала авто по довіреності, може володіти та користуватися автомобілем, але така особа всього навсього діє як представник продавця, не більше того. Слід зазначити, що на підставі генеральної довіреності можливо в подальшому продати автомобіль, отримати кошти та всі ризики відвести на нового покупця.

Визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню

Отже, розглянемо ризики, які можуть бути реальними для покупця, який «купує» авто по генеральній довіреності. Такі ризики викладені в ст. 247 ЦК України. Основні з них такі:

закінчення строку довіреності;

скасування довіреності особою, яка її видала;

смерті особи, яка видала довіреність, оголошення її померлою, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності.

При настанні хоча б однієї з цих подій, «покупець» може за злого умислу «продавця» втратити авто. Як один із прикладів – «продавець» може звернутися до органів міліції та написати заяву про угон авто. Також може звернутися до суду про витребування авто з чужого незаконного володіння. В усіх цих випадках так званий продавець є реальний власник майна.

«Покупцю» буде дуже складно, інколи навіть неможливо довести, що насправді між сторонами була укладена угода купівлі-продажу авто (а не представництво – т.з. удавана угода) і кошти були передані продавцю.

Права споживачів та їх реалізація

Також покупець може в будь-який час дізнатися, що на автомобіль  накладено арешт, його передано під заставу і т.д. Адже під час оформлення довіреності ці дані зазвичай не перевіряються, на відміну від купівлі-продажу.

Отже, слід ретельно подумати, чи «придбавати» авто на підставі  генеральної довіреності. В усякому разі, при передачі коштів за автомобіль необхідно вимагати у «продавця» розписку про отримання таких коштів.

Зазначу, що і у продавця можуть виникнути деякі проблеми. Так, особа за довіреністю може перепродати авто іншій особі. В такому випадку дійсний власник може бути зобов’язаний виплатити податок за продаж автомобіля, хоча в дійсності його не продавав.

Також можуть виникнути неприємні ситуації, коли особа за довіреністю зникла з місця ДТП, порушила ПДР і це було зафіксовано автоматичними засобами та ін. В даному випадку будуть шукати безпосередньо власника авто, що задоволення власнику такого авто явно не принесе.