Реалізація заставного майна

femida1Дуже багато людей у наш час мають проблеми з виплатами по кредитних договорах. Тому досить часто кредитор задовольняє свої вимоги шляхом реалізації заставленого майна (звісно, якщо було укладено договір застави).

Опишу коротко ситуацію: фізична особа звертається до банку, отримує кредит, укладає договір застави. Через деякий, у зв’язку з несплатою кредиту, було вчинено виконавчий напис нотаріуса, яким було запропоновано звернути стягнення на предмет застави та за рахунок коштів, отриманих від реалізації застави, задовольнити вимоги банку. На момент укладання договору застави, оцінка заставленого майна майже вдвічі перевищувала вартість заборгованості. Реалізовано ж майно було по дуже низькій ціні, що не покривало навіть заборгованість. Такі випадки є непоодинокими, а тому є і безліч спорів щодо реалізації заставленого майна. З цього приводу висказав свою думку ВСУ постанові від 26 грудня 2012 року. Позивач по аналогічній справі просив визнати недійсними кредитний договір та договір застави, скасувати виконавчий напис нотаріуса, а також визнати недійсним аукціон з реалізації автомобіля.

Я зупинюся тільки щодо визнання аукціону недійсним, так як це основна тема статті. Як вказує ВСУ, умови та порядок виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), що підлягають примусовому виконанню в разі невиконання їх у добровільному порядку, визначаються Законом України “Про виконавче провадження”, Інструкцією про проведення виконавчих дій, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 15 грудня 1999 року N 74/5, а також Порядком реалізації арештованого майна, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 15 липня 1999 року N 42/5.

Аналіз положень цього Закону та Інструкції N 74/5 від 15 грудня 1999 року свідчить про те, що вони не встановлюють порядку та правил проведення аукціонів, а лише закріплюють такий спосіб реалізації майна, як його продаж на аукціоні, і відсилають до інших нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та Міністерства юстиції України, якими повинен визначатися порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого майна (стаття 62 Закону та пункти 5.11, 5.12 Інструкції N 74/5). Відповідно до положень указаних правових норм державний виконавець здійснює лише підготовчі дії з метою проведення прилюдних торгів, а самі прилюдні торги з реалізації майна організовують і проводять спеціалізовані організації, з якими державною виконавчою службою укладається відповідний договір.

Що стосується порушень, допущених державним виконавцем при здійсненні своїх повноважень, передбачених Законом України “Про виконавче провадження”, до призначення аукціону, у тому числі щодо визначення вартості чи оцінки майна тощо, то такі дії (бездіяльність) державного виконавця підлягають оскарженню в порядку, передбаченому цим Законом.

Отже, дії державного виконавця (в тому числі пов’язані з оцінкою майна) у виконавчому провадженні, які не стосуються правил проведення аукціону, мають самостійний спосіб оскарження й не можуть бути підставою для визнання аукціону недійсними.