Проведення обшуку в адвокатів

femida1Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи (витяг)

Згідно зі ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» слідчі дії, що можуть проводитися винятково з дозволу суду, здійснюються стосовно адвоката на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора України, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя. Таким чином, слідчі судді повинні відмовляти у задоволенні клопотань про обшук адвоката, поданих з порушенням зазначених вимог. При цьому необхідно враховувати, що відповідно до статей 1, 6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» обов’язковою умовою віднесення фізичної особи до числа адвокатів є наявність у неї свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

Обшук, огляд та виїмка на підприємстві

У разі проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката слідчий суддя, суд у своєму рішенні в обов’язковому порядку зазначає перелік речей, документів, що планується відшукати, виявити чи вилучити під час проведення слідчої дії чи застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

Під час розгляду аналізованої категорії клопотань слідчим суддям доцільно керуватись практикою ЄСПЛ, зокрема його рішенням від 05 липня 2012 року у справі «Головань проти України» щодо незаконного обшуку в офісі адвоката, у якому встановлено, що дії державних органів становили втручання у право заявника на повагу до його «приватного життя» та «житла» у розумінні ст. 8 Конвенції та становили втручання у професійну діяльність заявника.

Вилучення майна в ході кримінального провадження

За результатами аналізу судової практики встановлено, що слідчі судді в цілому дотримуються вимог КПК та наведених вище положень Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» під час розгляду клопотань, у яких порушується питання про обшук житла чи іншого володіння адвоката.

Крім того, слідчі судді обґрунтовано відмовляють у задоволенні відповідних клопотань у разі недотримання органами досудового розслідування встановленого законодавством порядку звернення до слідчого судді із клопотанням про обшук приміщень чи інших володінь адвоката.

Так, ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 20 грудня 2012 року було відмовлено в задоволенні клопотання прокурора прокуратури Київської області про проведення обшуку автомобіля Фольксваген, який значиться у володінні адвоката Т., оскільки це клопотання було внесено не уповноваженою на те особою.

Спеціальна конфіскація

Водночас у судовій практиці трапляються випадки недотримання порядку, встановленого ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», що полягає у розгляді та задоволенні слідчими суддями клопотань про обшук володінь адвоката, заявлених не уповноваженими на те суб’єктами.

Наприклад, слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ухвалою від 15 квітня 2013 року задовольнив клопотання старшого слідчого прокуратури Вінницької області та надав дозвіл на обшук офісного приміщення адвоката М.

За результатами аналізу судової практики виявлені випадки недотримання слідчими суддями вимог ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (розгляд та задоволення клопотань про обшук приміщень адвоката, поданих не уповноваженими на те суб’єктами) з підстав відсутності зв’язку між клопотанням про обшук адвоката та його адвокатською діяльністю.

Так, слідчий суддя Ленінського районного суду м. Севастополя ухвалою від 26 червня 2013 року задовольнив клопотання старшого слідчого в ОВС УМВС України в м. Севастополі про обшук помешкання Б., який має свідоцтво про заняття адвокатською діяльністю. У клопотанні про обшук було зазначено, що документи, які планується відшукати, не мають ніякого відношення до його професійної діяльності як адвоката.

Забезпечення кримінального провадження

Вважаємо, що така практика є необґрунтованою, оскільки ані КПК, ані Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не визначають зв’язок між обшуком адвоката і його адвокатською діяльністю як обов’язкову умову подання відповідного клопотання уповноваженими на те згідно зі ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» особами.

  1. Також під час проведення узагальнення встановлено, що слідчі судді приймають різні процесуальні рішення за наслідками оцінки такої обставини, як відсутність при розгляді клопотання прокурора, уповноваженого відповідно до ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» звертатись із клопотанням про обшук стосовно адвоката.

Слідчі судді відмовляють у задоволенні відповідних клопотань, керуючись тим, що участь уповноважених прокурорів є обов’язковою при розгляді заявлених ними клопотань, або задовольняють такі клопотання, якщо вони подані відповідно до вимог ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», однак у їх розгляді бере участь інший прокурор – прокурор нижчого рівня.  

Наприклад, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23 січня 2013 року прокурору Київської області було відмовлено в наданні дозволу на проведення обшуку за місцем проживання адвоката М., оскільки відповідно до вимог ст. 234 КПК клопотання розглядається в суді в день його надходження за участю прокурора, проте це клопотання було підтримано неуповноваженим прокурором, який клопотання не підписував, а також не входив до групи прокурорів, призначених у кримінальному провадженні.

Виклик до слідчого. Що потрібно знати

У свою чергу, слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ухвалою від 30 березня 2013 року задоволено клопотання про обшук приміщення офісу адвоката Т., подане прокурором Тернопільської області, участь у розгляді якого брали старший прокурор відділу прокуратури Тернопільської області Ш. та старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області.

У контексті наведеної проблеми правозастосування слідчим суддям необхідно враховувати, що законодавство, яке регулює порядок розгляду клопотань про обшук житла, приміщень, інших володінь окремої категорії осіб, не встановлює вимог щодо обов’язкової участі спеціально уповноважених прокурорів у засіданнях із розгляду таких клопотань слідчим суддею. Саме тому слідчі судді необґрунтовано відмовляють у задоволенні відповідних клопотань, якщо при їх розгляді не беруть участі особи, які уповноважені на подання таких клопотань, але бере участь інший прокурор, який здійснює повноваження прокурора у цьому кримінальному провадженні.