Права та пільги для учасників АТО

Адвокатське бюро ОСМАРКВ даній публікації я хочу висвітлити основні права та пільги, які мають учасники АТО, і які гарантує наша держава. В інтернеті можна знайти безліч інформації на цю тему, я ж постараюся якомога стисло вказати, що це за права та пільги, а також основні нормативні акти.

Отже, розпочнемо з Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Відповідно до ст. 6 вказаного Закону, до осіб, які належать до учасників бойових дій, належать особи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції… Таким чином, вказані особи мають право на пільги, передбачені для учасників бойових дій.

Зверніть увагу: відповідно до ст. 14 п. 15 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, військовослужбовцям з початку і до закінчення особливого періоду, а резервістам та військовозобов’язаним – з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом не нараховуються.

Перелік пільг визначений у ст. 12 Закону, а саме:

1) безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

2) першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);

Законодавство для учасників АТО

3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України;

Відповідальність за порушення прав учасників АТО

4) 75-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю);

5) 75-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання.

Нові ставки акцизного податку з 01.08.2016 року

Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 кв. метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю.

Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 75-процентна знижка за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. метри на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. метр на сім’ю);

6) 75-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

Виклик до слідчого. Що потрібно знати

7) безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання;

8) користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

9) щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;

10) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

11) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

12) використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;

13) переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації;

14) першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом.

Учасники бойових дій, які дістали поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових діях чи при виконанні обов’язків військової служби, забезпечуються жилою площею, у тому числі за рахунок жилої площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями у розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій, – протягом двох років з дня взяття на квартирний облік.

15) одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва. Зазначені позики надаються у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України;

16), кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічне обслуговування, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків;

Звернення стягнення на предмет іпотеки за валютним кредитом

17) безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50-процентною знижкою;

18) зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства

(Щодо підтвердження статусу осіб, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, з метою застосування пільги з оподаткування військовим збором)↓.

Відповідно до постанови КМ від 30 грудня 2015 р. N 1161, підтвердження статусу осіб, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, з метою застосування пільги з оподаткування військовим збором здійснюється на підставі витягів з наказів керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки або особи, яка його заміщує, першого заступника чи заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки про залучення таких осіб до проведення антитерористичної операції та наказів оперативного штабу з управління антитерористичною операцією про прибуття (вибуття) таких осіб до (із) складу сил і засобів, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції.Зазначені документи командири (начальники) військових частин (органів, підрозділів), керівники установ, організацій та підприємств, у складі яких проходять службу чи працюють особи, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, подають до відповідної бухгалтерської служби для здійснення розрахунків);

19) позачергове користування всіма послугами зв’язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та 50 процентів – додаткових робіт). Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50 процентів від затверджених тарифів;

20) першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту;

21) позачергове влаштування до закладів соціального захисту населення, а також на обслуговування службами соціального захисту населення вдома. У разі неможливості здійснення такого обслуговування закладами соціального захисту населення відшкодовуються витрати, пов’язані з доглядом за цим ветераном війни, в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством;

22) учасникам бойових дій на території інших держав надається право на позаконкурсний вступ до вищих навчальних закладів та переважне право на вступ до професійно-технічних навчальних закладів і на курси для одержання відповідних професій.

Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо, передбачені пунктами 4 – 6 цієї статті, надаються учасникам бойових дій та членам їх сімей, що проживають разом з ними, незалежно від виду житла чи форми власності на нього.

Площа житла, на яку нараховується 75-процентна знижка плати, передбачена пунктами 4 і 5 частини першої цієї статті, визначається в максимально можливому розмірі в межах загальної площі житлового приміщення (будинку) згідно з нормами користування (споживання), встановленими цими пунктами, незалежно від наявності в складі сім’ї осіб, які не мають права на знижку плати. Якщо в складі сім’ї є особи, які мають право на знижку плати в розмірі, меншому ніж 75 процентів, спочатку обчислюється в максимально можливому розмірі 75-процентна відповідна знижка плати.

Учасникам бойових дій пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються в розмірі 25 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.

Права споживачів та їх реалізація

Відповідно до ст. 8 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей“, час перебування громадян України на військовій службі зараховується до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби. Час проходження строкової військової служби зараховується до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, якщо на момент призову на строкову військову службу особа навчалася за фахом. Час проходження військовослужбовцями військової служби в особливий період, що оголошується відповідно до Закону України “Про оборону України”, зараховується до їх вислуги років, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби на пільгових умовах у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до ст. 18 Закону, члени сімей військовослужбовців строкової служби мають переважне право при прийнятті на роботу і на залишення на роботі при скороченні чисельності або штату працівників, а також на першочергове направлення для професійної підготовки, підвищення кваліфікації і перепідготовки з відривом від виробництва та виплату на період навчання середньої заробітної плати. Дружинам (чоловікам) військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби, виплачується за місцем роботи грошова допомога в розмірі середньомісячної заробітної плати при розірванні ними трудового договору у зв’язку з переведенням чоловіка (дружини) на службу в іншу місцевість. При тимчасовій втраті працездатності листки непрацездатності оплачуються дружинам (чоловікам) військовослужбовців у розмірі 100 відсотків середньомісячної заробітної плати незалежно від страхового стажу. Дружинам (чоловікам) військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби, до загального стажу роботи, необхідного для призначення пенсії за віком, зараховується період проживання разом з чоловіком (дружиною) в місцевостях, де не було можливості працевлаштування за спеціальністю, але не більше 10 років.

Кредит і позовна давність

Відповідно до абз. 1 п.1 Постанови КМУ “Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій” від 28 липня 2010 р. N 656, встановлено, що з 1 січня 2012 р. інвалідам війни та учасникам бойових дій, у яких щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає в інвалідів війни I групи – 285 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, II групи – 255, III групи – 225, учасників бойових дій – 165 відсотків, виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначених розмірів.

Відповідно до ст. 1 Закону України “Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни”, починаючи з 1 травня 2004 року, передбачати щомісячну виплату цільової грошової допомоги на прожиття:

інвалідам війни I групи у розмірі 70 гривень;

інвалідам війни II та III груп у розмірі 50 гривень, учасникам бойових дій у розмірі 40 гривень, незалежно від розміру пенсій та надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги та пенсії за особливі заслуги перед Україною.

 Виділення землі учасникам АТО.

Учасники АТО можуть отримати земельні ділянки згідно чинного Земельного кодексу України. Спеціального закону з цього приводу немає. Але є відповідна реакція і позиція держави, яка ґрунтується на тому, щоб надавати такі земельні ділянки першочергово. Відповідно до ст.ст. 118,121-122 ЗК України, громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в таких розмірах:

Інформаційний запит

для ведення фермерського господарства – в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство. Якщо на території сільської, селищної, міської ради розташовано декілька сільськогосподарських підприємств, розмір земельної частки (паю) визначається як середній по цих підприємствах. У разі відсутності сільськогосподарських підприємств на території відповідної ради розмір земельної частки (паю) визначається як середній по району;

 б) для ведення особистого селянського господарства – не більше 2,0 гектара;

в) для ведення садівництва – не більше 0,12 гектара;

г) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах – не більше 0,25 гектара, в селищах – не більше 0,15 гектара, в містах – не більше 0,10 гектара;

 ґ) для індивідуального дачного будівництва – не більше 0,10 гектара;

д) для будівництва індивідуальних гаражів – не більше 0,01 гектара.

Штрафні бали. Як нараховуються та вираховуються.

 1. Розмір земельних ділянок, що передаються безоплатно громадянину для ведення особистого селянського господарства, може бути збільшено у разі отримання в натурі (на місцевості) земельної частки (паю).
 2. Розмір земельної ділянки, що передається безоплатно громадянину у власність у зв’язку з набуттям ним права власності на жилий будинок, не може бути меншим, ніж максимальний розмір земельної ділянки відповідного цільового призначення, встановлений частиною першою цієї статті (крім випадків, якщо розмір земельної ділянки, на якій розташований будинок, є меншим).

 Громадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності для ведення фермерського господарства, ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки), індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів у межах норм безоплатної приватизації, подають клопотання до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного Кодексу. У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри.

Міліція (поліція) відбирає відбитки пальців: правомірно чи ні

До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб) та документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі (у разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства). Також необхідно додати документ, що засвідчує участь в АТО.

Як вже зазначалося, учасники АТО, відповідно до п. 14 ст. 12 Закону, мають право на першочергове забезпечення жилою площею, якщо потребують поліпшення житлових умов. У вигляді таблиці наведені основні вимоги для отримання житла учасниками АТО (натисніть на таблицю для збільшення).

osmark

Загальна пам’ятка для учасників АТО

ПАМ’ЯТКА ПРО БЕЗОПЛАТНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛА

Законодавство для учасників АТО

  • Володимир 19.09.2015 в 22:59

  Ответить

  Згідно ст.18 учасники бойових дій мають пільги на сплату мита та податків. Чи є розяснення на які види товарів я можу мати пільги???? Чи можу я розмитнии авто з європи??? Якщо ні то чому??? На основі яких законодавчих актів???

  1. Ответить

   Ви в будь-якому разі можете розмитнити авто з Європи. Можливо, Ви мали на увазі ввезення автомобілів без сплати мита для воїнів АТО? Тоді слід зазначити, що Управління Нацгвардії виступило з ініціативою дозволити ввезення автомобілів без сплати мита для воїнів АТО. Також 24 липня 2015 р. зареєстровано законопроект, що передбачає зняття усіх митних платежів на ввезення 1 особистого легкового автомобіля для учасників бойових дій.

   В законопроекті пропонується звільнити учасників бойових дій АТО від сплати митних зборів при ввезенні легкового автомобіля з двигуном об’ємом не більше 3000 куб. см. Ввезти автомобіль можна буде тільки раз, з обов’язковою реєстрацією “на себе”.

   Зняття митних платежів не означатиме прямий перетин кордону авто, що імпортуються: правки передбачені тільки для митного кодексу, а з податкового кодексу чинним залишається ПДВ (20%) і акцизний збір, що розраховується залежно від віку машини і об’єму двигуна. Тобто, від загальної вартості розмитнення можуть бути вилучені 10%+5% (ввізне мито + тимчасова надбавка до мита) (Джерело: rada.gov.ua).

   Проходження законопроекту можна переглянути за посиланням – законопроект

    • Людмила 15.11.2015 в 19:47

    Ответить

    Відповідно до ст.ст. 118,121-122 ЗК України, громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в таких розмірах: б) для ведення особистого селянського господарства — не більше 2,0 гектара.
    Я звернулась до селищної ради,для надання земельної ділянки участнику АТО, відповідно закону указаного вище.У даному виподку мені надають тільки 0,75 гектарів, спираючись на те що немає резервних земель.
    Чи є дії працівників селищної ради законні? Який порядок видачі землі?

    1. Ответить

     Як отримати землю подитвіться нижче відповідь Івану від 02.10.2015 08:43.
     Що стосується розміру, то в законі зазначено – не більше 2,0 гектара. Але, звісно, потрібно вимагати 2 га. Якщо у Вас виникають сумніви щодо наявності земель, можете звернутися з письмовим запитом чи навіть зі скаргою на дії посадовців (обов’язково отримайте письмову відповідь). Якщо земель вільних дійсно немає (із земель запасу і резерву), то це проблема. І невідомо, як далі АТОшники будуть отримувати землю і чи вистачить її для всіх.

  • Марина 24.09.2015 в 11:59

  Ответить

  Згідно 18) зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства; На які види товарів та які відсотки? Чи можливо отримати роз”яснення цього пункту???

  1. Ответить

   Наведу ті, що мені відомі:

   Фізичні особи – учасники АТО звільняються від земельного податку.

   Верховна Рада України 17 липня ухвалила у другому читанні й у цілому проект закону №2781 про внесення змін до статті 164 Податкового кодексу України щодо скасування оподаткування пенсій інвалідів війни
   Ухвалений законопроект вносить до ст. 164 Податкового кодексу підпункт 164.2.19, згідно з яким не оподатковуються пенсії учасників бойових дій у період Другої світової війни, АТО, інвалідів війни та осіб, на яких поширюється чинність статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

   З вересня учасники АТО звільняються від сплати військового збору. Вказана норма викладена в Законі України від 18.06.2015 року № 548-VIII «Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування військовим збором грошового забезпечення військовослужбовців та інших осіб, які беруть безпосередню участь у антитерористичній операції.

    • Роман 30.09.2015 в 13:16

    Ответить

    В порядку денному від 15.09.2015 відсутній вказаний законопроект.
    Знову учасникам бойових дій пускають мильні бульбашки в очі, які в подальшому лопають

  • Роман 27.09.2015 в 12:26

  Ответить

  З АТО прийшов 9травня,звільнений був 21 травня 2015р.,але посвідчення по даний час не дали,щось крутять мною.То це немає то інше.Що робити куди звертатись???
  Бо треба виробити пільги і нічо не виходить

  1. Ответить

   Порядок надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, регулюється Постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413. Зокрема, там зазначається, що Для надання статусу учасника бойових дій особам, зазначеним в абзацах другому та третьому пункту 2 цього Порядку, командири (начальники) військових частин (органів, підрозділів) або інші керівники установ, закладів у місячний строк після завершення особами виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення (після видання відповідного наказу керівника Антитерористичного центру при СБУ) зобов’язані подати на розгляд комісії, утвореної міністерством, центральним органом виконавчої влади чи іншим державним органом, у підпорядкуванні яких перебували військові частини (органи, підрозділи), установи та заклади, у складі яких проходили службу чи працювали особи, довідки за формою згідно з додатком 1 та документи із зазначених у пункті 4 цього Порядку, які є підставою для надання особам статусу учасника бойових дій. У разі неподання командиром (начальником) військової частини (органу, підрозділу) або іншим керівником установи, закладу до комісії документів, необхідних для надання статусу учасника бойових дій, особи, зазначені в абзацах другому і третьому пункту 2 цього Порядку, можуть самостійно звернутися до відповідної комісії
   Рекомендую ознайомитися з Постановою та визначити, яка саме проблема існує (чи з документами, чи ін.). Також можете зайти на сайт Національної гвардії України , або зателефонувати на телефон довіри Національної гвардії України (044) 226-22-52

  • Роман 30.09.2015 в 13:17

  Ответить

  Законопроект 2446а на сесії Верховної Ради України не розглядався!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • Іван 02.10.2015 в 08:43

  Ответить

  Як получити земельну ділянку,і чи обовязково по місцю прописки?

  1. Ответить

   Надання у власність земельних наділів військовослужбовцям, які беруть або раніше брали участь у проведенні антитерорестичної операції, здійснюється у порядку, визначеному статтею 118 Земельного кодексу України, за умови, що такий громадянин не скористався своїм правом на безоплатне отримання у власність земельної ділянки відповідного цільового призначення та надав документ, що посвідчує його участь в АТО.

   Чинне законодавство не забороняє отримання земельної ділянки не за місцем реєстрації (прописки). Земельні ділянки учасникам АТО надаються і за місцем проживання. Для отримання земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки) Вам необхідно звернутись із заявою до органу місцевого самоврядування (місцевої ради). Земельні ділянки для ведення індивідуального садівництва за межами населених пунктів надаються Головним управлінням Держземагентства в області.Якщо Ви отримали відмову, необхідно отримати письмову відмову та потім оскаржити її. Ви можете отримати безоплатно земельну ділянку в будь-якій області на всій території України.

   Учасники АТО, зацікавлені в отримані земельних ділянок у власність, додають такі документи до клопотання:

   — копію паспорта;
   — копію ідентифікаційного коду;
   — документ, що підтверджує участь в антитерористичній операції (посвідчення, довідка, наказ тощо).

   Кроки, які потрібно здійснити для отримання земельних ділянок:

   1. Подання клопотання військовослужбовця про надання дозволу на розробку землевпорядної документації до відповідного органу виконавчої влади або місцевого самоврядування;
   2. Прийняття рішення про надання дозволу на розробку документації із землеустрою;
   3. Розробка землевпорядної документації;
   4. Погодження землевпорядної документації;
   5. Реєстрація земельної ділянки в Державному земельному кадастрі;
   6. Рішення про затвердження землевпорядної документації та передачі земельної ділянки у власність;
   7. Реєстрація права власності на земельну ділянку в Укрдержреєстрі.

   Також можна зателефонувати на гарячу лінію Держземагентства 0 800 300 808

  • Володимир Д. 03.10.2015 в 20:51

  Ответить

  Якщо я війсбковослужбовеь офіцер, маю службове житло я можу отримати земельний у часток під забудову і чи мені нададуть квартиру на відселення після виходу на пенсію. Дякую

  1. Ответить

   Ви можете отримати участок під забудову. Що стосується приватизації службового житла чи отримання іншого житла, то згідно з п. 2 ст. 2 Закону України “Про приватизацію державного житлового фонду ” квартири (кімнати, будинки), віднесені у встановленому порядку до числа службових, не підлягають приватизації.
   Громадяни можуть приватизувати їх лише після того, коли статус службових квартир (кімнат, будинків) буде з них знятий. Питання приватизації службових квартир є важливим для тих громадян, які мешкають у квартирах, що мають цей статус.
   Ті громадяни, які мешкають у службових жилих приміщеннях після відпрацювання протягом 10 років на посаді, яка дає право на одержання службового житла, не можуть бути виселені з нього, вони мають право звернутися до органу, який надав їм службове житло, з проханням надати їм замість службового житла звичайне, або зняти з цього житла статус службового. І лише після вирішення цього питання займане житло може бути приватизоване на умовах і в порядку, передбаченому Законом “Про приватизацію державного житлового фонду”.

  • ТАТЬЯНА 08.10.2015 в 13:49

  Ответить

  МОЙ СЫН КАДРОВЫЙ ОФИЦЕР. УЧАСТНИК АТО. ИНВАЛИД ВОЙНЫ 2 ГРУППЫ ПОСЛЕ АТО. ПОСТУПИЛ В УНИВЕРСИТЕТ “ПОСЛЕ ДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ”. ЕГО ОБЯЗАЛИ ПЛАТИТЬ ЗА УЧЕБУ. НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЭТО 900 ГРН. В МЕСЯЦ. ЕСТЬ ЛИ У НЕГО КАКАЯ-ТО ЛЬГОТА И ЕСЛИ ЕСТЬ, КАК ЕЕ ПОЛУЧИТЬ.

  1. Ответить

   Этот вопрос нужно задать дирекции (ректору) ВУЗа. Если там предусмотрены такие льготы, они обязательно Вам ответят. Обратитесь письменно.
   Также следует отметить, что Верховная Рада приняла решение о государственной целевой поддержке участников АТО и их детей при получении профессионально-технического и высшего образования. Закон предусматривает полную или частичную оплату за обучение за счет средств государственного или местного бюджета
   Просмотреть закон на сайте

  • Ольга 11.10.2015 в 00:32

  Ответить

  Підкажіть, будь ласка, яку суму грошової вплати має отримати учасник АТО? І що робити, коли сільська рада навідріз відмовляється це робити, обгрунтовуючи, що в бюджеті немає на це коштів…

  • 12.10.2015 в 10:42

  Ответить

  Мій чоловік учасник АТО. Які пільги мають діти, навчаючись у школі?

  1. Ответить

   Можу тільки Вам сказати щодо державної підтримки професійно-технічної та вищої освіти учасників бойових дій, їх дітей та дітей переселенців. Державна цільова підтримка для здобуття професійно-технічної та вищої освіти надається у вигляді:
   повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;
   пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти;
   соціальної стипендії;
   безоплатного забезпечення підручниками;
   безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та комунальних навчальних закладах;
   безоплатного проживання в гуртожитку;
   інших заходів, затверджених Кабінетом Міністрів України.
   Порядок та умови надання державної цільової підтримки для здобуття професійно-технічної та вищої освіти зазначеним категоріям громадян визначаються Кабінетом Міністрів України”.

   Закон на сайті Верховної Ради

    • Олена 13.10.2015 в 11:49

    Ответить

    Доброго дня. Скажіть будь ласка, який розмір соціальної стипендії учасникам АТО, у відсотках від загальної суми звичайної стипендії?Дякую

    1. Ответить

     Подивіться за посиланням Соціальна стипендія дітям учасників АТО. Більшою інформацією не володію.

      • Олена 13.10.2015 в 15:08

      Ответить

      Але там вказано, що надати соціальну стипендію, а в якій сумі нічого не зазначено.

      1. Ответить

       Подивіться ще ПОРЯДОК призначення і виплати стипендій.
       Зверніть увагу на п.34 пп.2, де зазначено: Особам, зазначеним у підпунктах 3 і 4 пункту 6 цього
       Порядку, яким призначена академічна стипендія, додатково
       виплачується соціальна стипендія
       (відсотків мінімальної ординарної
       (звичайної) академічної стипендії
       відповідного типу навчального
       закладу, призначеної згідно з цим Порядком):

       1) 9:
       студентам і курсантам вищого навчального закладу з
       малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної державної
       допомоги згідно із законодавством);

       студентам, які є дітьми-інвалідами та інвалідами I-III групи
       (крім інвалідів по зору і слуху та інвалідів війни);

       2) 30:

       учням, студентам і курсантам вищого навчального закладу з
       числа тих, що входили до складу військових формувань, які за
       рішенням відповідних державних органів були направлені для
       участі в операціях з підтримання миру і безпеки або відряджені до
       держав, в яких у цей період велися бойові дії

      • Олена 15.10.2015 в 11:55

      Ответить

      Напишіть будь ласка номер і дату постанови на яку Ви посилаєтеся.Дякую

      1. Ответить

       ПОРЯДОК призначення і виплати стипендій ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. N 882. Посилання в попередній відповіді (просто клацніть мишкою на ПОРЯДОК призначення і виплати стипендій і ви перейдете до тексту постанови)

  • Надiя 12.10.2015 в 22:00

  Ответить

  Пiдскажiть будь ласка чоловiк учасник АТО.В нас немае свого житла хотiлось поліпшити
  житловi умови!До кого потрiбно звернутись,щоб стать в чергу на квартиру?

  1. Ответить

   Порядок отримання житла учасниками АТО.

   Для отримання житла учаснику АТО або члену його сім’ї необхідно:

   – звернутися до відповідного комітету районної, міської, районної у місті, селищної, сільської Ради народних депутатів (за місцем проживання — до виконавчого комітету районної, міської, районної у місті, селищної, сільської Ради народних депутатів, за місцем роботи — до підприємств, установ, організацій, що мають житловий фонд і ведуть житлове будівництво або беруть пайову участь у житловому будівництві).
   – зібрати необхідні документи та подати до відділу, що здійснює зарахування на квартирний облік;
   – отримати рішення про взяття на квартирний облік у місячний термін з дня подання пакету документів;
   – отримати письмову відповідь з повідомленням дати взяття на облік, вду і номера черги або підстави відмови у задоволенні заяви;
   – дочекатися своєї черги серед осіб, що мають право на першочергове отримання житла;
   – отримати ордер на жиле приміщення.
   Більш детально про перелік документів та ін. можна подивитися за посиланням: h t t p://khrystyuk.org/index.php?option=com_content&view=article&id=271:——-22122014&catid=19:2014-10-22-10-51-34&Itemid=43

   • Олена 16.10.2015 в 15:33

   Ответить

   Скажіть будь ласка де можна замовити Єдиний квиток для дітей сиріт які навчаються у Вищому навчальному закладі? ДЯКУЮ

   1. Ответить

    Шановна Олено! Зазначу, що дане питання не відноситься до теми. Однак подивіться за посиланням Наказ Про затвердження Інструкції про виготовлення і правила користування Єдиним квитком для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків та на прикладі офіційного Веб-порталу адмін послуг Києва

  • Сергій 15.10.2015 в 15:39

  Ответить

  Доброго дня! Дайте відповідь: я учасник АТО. Моїй дитині необхідно зробити три прививки платні по 600 грн.,так як безкоштовних немає вже давно і кажуть що вже і не буде. чи маю я пільги аби отримати ці платні вакцини безкоштовно або зі знижкою????

  1. Ответить

   Часто лікарі та робітники аптеки аргументують відмову тим, що ліків немає. Проконтролювати наявність чи відсутність ліків у аптеці чи лікарні складно, але можливо.
   На сьогодні єдиної бази даних про наявність і кількість препаратів у лікарнях чи аптеках немає. Але можна зробити безпосередній запит до аптеки чи лікарні.
   Ви маєте право звернутись у письмовій формі до завідувача аптеки чи головного лікаря, з запитом на отримання публічної інформації про наявність необхідних Вам препаратів. Крім того, можна звернутись із відповідними запитами і до управлінь охорони здоров’я ОДА чи міської ради у Вашому регіоні.
   Безоплатно і на пільгових умовах відпускаються лікарські засоби, зазначені у переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва.

   Перелік лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 р. № 1071.
   Більш детально подивіться за посиланням http://anticorruption.in.ua/instructions/ohorona-zdorovya/yak-otrymaty-bezkoshtovni-liky.html. Там зазначені групи населення, які мають право на безкоштовні ліки, категорії захворювань, при яких лікарські засоби відпускаються безкоштовно та зразки звернень.

    • Евгенія 12.11.2015 в 12:01

    Ответить

    За цим посилання, не вказано, що мають учасники АТО пільги на ліки, та хоча б 50% знижки. В мене те саме питання про вакцину дитині, яка вже коштує не 600, а 800грн. Чоловік в АТО, а безкоштовний вакцини у поліклініці немає.(сину 1рік)

    1. Ответить

     На жаль, не я встановлюю пільги на вакцину та надання вакцини безпосередньо в кожному районі (місті, селі). В посиланні, яке зазначено, є необхідні зразки заяв до управління охорони здоров’я та ін. Це для того, щоб дізнатися справжній стан справ. На Ваше питання повинні, підкреслюю повинні надати відповідь чиновники. Спочатку отриайте письмову відповідь. Можете звернутися з інформаційним запитом до Міністерства охорони здоров’я України

  • Наталья 21.10.2015 в 16:49

  Ответить

  Прохання підказати, чому знижки за комунальні послуги надали тільки моєму сину учаснику АТО, а не на всю сім”ю?
  Син проживає разом зі мною в одній квартирі. Соцзахист мотивує це тим, що я не пенсійного віку і працюю! Заздалегідь дякую за відповідь!

  1. Ответить

   Як вже зазначалося, пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо, надаються учасникам бойових дій та членам їх сімей, що проживають разом з ними, незалежно від виду житла чи форми власності на нього.
   Тобто, сім’я має право на отримання 75% знижки з оплати комунальних послуг (газ, електроенергія водопосточнання та інші послуги) у межах норм, передбачених чинним законодавством. Наприклад, у разі використання природного газу для опалення житлових приміщень пільга надається в межах фактичної опалювальної площі, але не більше встановлених соціальних нормативів житла:
   – для сімей, в яких є працездатні особи – з розрахунку 21 кв. метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, і додатково 10,5 кв. метра на сім`ю;
   – для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб – з розрахунку 42 кв. метри опалювальної площі на кожну особу, яка має право на знижку плати, та додатково 21 кв. метр на сім`ю.

   У будь-якому разі Вам необхідно звернутися до соцзахисту письмово, коротко викласти ситуацію та вимагати надати письмову відповідь з посиланням на нормативні акти, щодо відмови надати пільги всій сім’ї.

  • Ольга 06.11.2015 в 13:10

  Ответить

  Добрий день скажіть будь-ласка мій чоловік знаходиться в зоні АТО є довідка про учасника але не має посвідчиння УБД чи має він право на пільги?

  1. Ответить

   Довідка є підставою для отримання статусу учасника бойових дій. Сам механізм отримання статусу УБД такий. Кожен начальник не пізніше, ніж за місяць після завершення його підлеглими виконання завдань у зоні АТО зобов’язаний видати їм довідки за встановленою формою та документи, які є підставою для надання особам статусу учасника бойових дій. Можете подивитися відповідь, яка надана Роману (з посиланням на постанову Кабміну).
   У всякому разі вимагайте отримати пільги на підставі довідки, але необхідно обов’язково “отримати статус”

  • Людмила 08.11.2015 в 11:24

  Ответить

  Добрый день! Мой муж был мобилизован в армию летом 2015 года, сейчас проходит повторную службу, ему 40 лет. Я на данный момент не работаю, я подала анкету на должность бухгалтера на одно предприятие, там хорошая заработная плата и по городу считается престижным там работать. На работу меня не взяли, даже на собеседование не пригласили, чтоб формально отказать, хотя я в анкете указала, что муж мобилизован в армию. Какие права мне дает ст. 18 Закона «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» “члени сімей військовослужбовців строкової служби мають переважне право при прийнятті на роботу”? Могу я “надавить” на работодателя ссылаясь на эту статью при трудоустройстве и как это сделать? Куда обращаться в случае отказа работодателя?

  1. Ответить

   Добрый день. Прежде всего хочу сказать, что такая льгота предоставляется при равных условиях производительности труда и квалификации. Это означает, что при равности этих показателей (н-р., стаж, образование и т.д.) Вы будете иметь льготу. В вашем случае можно письменно обратиться к работодателю с просьбой (требованием) разъяснить, почему Вас не пригласили на собеседование. Также можно обратиться в службу по вопросам труда (по ссылке) и написать жалобу на работодателя.

  • Олеся 09.11.2015 в 14:27

  Ответить

  Добрый день. Моего мужа мобилизовали в июле 2015 года. Выдали ему справку о том, что с 09.10.15 по 19.10.15 пребывал в зоне АТО. Дает ли эта справка право на льготы? На какие именно? Заранее благодарна!

  1. Ответить

   Ув. Олеся. Ответ был дан Ольге от 6.11.15, посмотрите выше. “Справка является основанием для получения статуса участника боевых действий. Сам механизм получения статуса УБД такой: Каждый начальник не позднее, чем через месяц после завершения его подчиненными выполнения задач в зоне АТО обязан выдать им справки по установленной форме и документы, которые являются основанием для предоставления лицам статуса участника боевых действий…” Льготы указаны выше в статье

  • Андрій 16.11.2015 в 02:26

  Ответить

  Доброго дня! Поясніть, будь ласка, підстави для надання пільгового проїзду. Зокрема, цікавить чи маю право, як УБД, на пільговий проїзд автобусом на міжобластному маршруті без обміну талонів на квиток, а тільки за пред”явленим посвідченням УБД. Бо, читаючи статті закону, нічого не зрозумів.
  “Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального статусу”.
  Стаття 12. Пільги учасникам бойових дій та особам, прирівняним до них.
  7) безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання.
  17) безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50-процентною знижкою.”
  На практиці стикався з тим, що деякі перевізники надають пільговий проїзд, вимагаючи тільки пред”явити посвідчення УБД, а деякі(Автолюкс, Гюнсел) надають пільговий проїзд тільки при наявності талонів.

  Дякую!

  1. Ответить

   З 1 червня 2015 року в Україні почали діяти зміни внесені до правил перевезення пасажирів і безкоштовний проїзд на міжміському сполученні залишили для учасників бойових дій. Тобто, закон беззаперечно вказує на таку пільгу. З посвідченням можна безкоштовно переміщатися по області, а для поїздок по Україні потрібен талон на проїзд (перевізники його вимагають, тому все ж таки краще його мати). Талон видається разом з посвідченням у військовій частині, військкоматі або соцзабезі (якщо військовий – інвалід війни). Знову ж таки, можна звернутися до перевізника з інформаційним запитом, щоб надали роз’яснення з посиланням на закон чи ін.нормативний акт, на якій підставі вимагають саме талон, а посвідчення не беруть до уваги

  • Ростислав 16.11.2015 в 20:42

  Ответить

  доброго дня я учасник АТО скажіть будь ласка от я із села і хочу написати заяву на квартиру в місті.
  Поясніть чи маю право на це і які документи потрібно

  1. Ответить

   Така відповідь надана Надії від 13.10.15 р. “Порядок отримання житла учасниками АТО”, подивіться вище. Також в кінці статті є таблиця, клацніть на неї, там є необхідна інформація для Вас. Зверніть увагу, що заяву можна подати також по місцю проживання та місцю роботи.

  • Дмитро 17.11.2015 в 16:08

  Ответить

  Доброго дня! Поясніть, будь ласка, таку ситуацію. Я маю посвідчення УБД, подав документи на виплату компенсації по оздоровленню до соцзабезу ще у вересні місяці. Зараз мені кажуть, що виплати може і небуде, а якщо буде то десь 300-500грн. Звісно цього для мого оздоровлення не вистачить. Поясніть, як діяти у моєму випадку?

  1. Ответить

   Вам необхідно звернутися до соцбезу письмово та вимагати надати відповідь (також письмово) з посиланням на закон чи ін. правові акти, на підставі яких вони відмовляють у виплаті чи зменшенні відповідних сум. Коли буде надана офіційна відповідь, можна буде вирішувати шляхи оскарження дій посадовців.

    • Дмитро 17.11.2015 в 17:54

    Ответить

    Совбез аргументує це відсутністю бюджетних коштів.

    1. Ответить

     Це досить типово для нашої країни, встановити пільги, а про фінансування забути. В даному випадку можу тільки порадити все ж таки отримати письмову відповідь та оскаржити відмову в адмін суді.

      • Дмитро 18.11.2015 в 10:18

      Ответить

      Дякую за відповідь!

  • ігор 19.11.2015 в 14:01

  Ответить

  як учасник АТО в мене є пільги, щоб відкрити додаткову категорію у водійських правах. Якщо є куди звертатися?

  1. Ответить

   УЧАСНИКИ АТО ЗМОЖУТЬ БЕЗКОШТОВНО ОТРИМАТИ ВОДІЙСЬКІ ПРАВА
   Програма підтримки перекваліфікації демобілізованих бійців АТО.
   Програма передбачає отримання учасниками бойових дій в зоні АТО першої спеціальності або перекваліфікації з метою їх адаптації до післявоєнного життя, а також отримання водійських прав. Дана програма фінансується за державний кошт

   «Для того, щоб стати учасником програми перекваліфікації, учасникам АТО необхідно звернутися у відділ соціального захисту на місцях, тобто стати на облік і записатися на відповідну професію», – розповів очільник обласної спілки учасників АТО Андрій Долик.

   Джерело: firtka.if.ua/?action=show&id=90612

  • Іван 19.11.2015 в 19:57

  Ответить

  Доброго дня!!! Підкажіть, будь ласка, така ситуація. Я являюсь учасником АТО проживаю в селі в якому немає центрального опалення та газу. Мені підказали, оскільки я не використовую газ, то маю право отримувати щорічну допомогу в розмірі мінімальної заробітної плати, тільки я незнаю куди звернутися щоб уточнити по даній справі.

  1. Ответить

   Зверніться до управління праці та соціального захисту населення

  • Ігор 20.11.2015 в 01:19

  Ответить

  Прошу Вас роз”яснити пункт №15 щодо одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва. Зазначені позики надаються у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України. Чи ця позика є безвідсотковою і куди звертатись, щоб її отримати?

  1. Ответить

   Раджу Вам звернутися до міністерства оборони, за посиланням (www.mil.gov.ua/ministry/aktualno/do-uvagi-vijskovosluzhbovcziv/coczialni-garantii-uchasnikam-ato.html). Там знейдете контакти, як зв`язатися. Вони можуть мати інформацію щодо банків, які надають такі позики

  • Олександр 22.11.2015 в 15:37

  Ответить

  Доброго дня,підскажіть в зв”язку із скороченням штатів мене було скорочено на службі в ОВС,але мені було запропоновано іншу посаду в іншому місті від якеї я відмовився.Я є учасником АТО.У мене запитання чи можу я якось поновитись?На час скорочення вислуга років становила 20 років 2 місяці і 25 днів.

  1. Ответить

   Відповідно до трудового законодавства, власник або уповноважений ним орган мають право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності у випадку змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.  Таке звільнення відповідно до ч.2 ст.40 КЗпП допускається, якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу (те, що Вам запропонували).
   Якщо пройшло скорочення, та Вам є сенс домовитися з керівництвом про іншу посаду (можливо в іншому місці). У разі незаконного вивільнення з роботи працівник має беззаперечне право звернутися до суду (це може бути, зокрема, порушення процедури звільнення; чи дійсно мали місце зміни в організації виробництва і праці, зокрема, скорочення чисельності або штату працівників і т.д.). Вам краще звернутися до юриста чи адвоката, який розгляне конкретно Вашу ситуацію.

  • Андрій 24.11.2015 в 11:04

  Ответить

  “учасникам бойових дій на території інших держав надається право на позаконкурсний вступ до вищих навчальних закладів” . Роз’ясніть будь-ласка цю норму і куди мені звертатись по таких питаннях.

  1. Ответить

   В даному випадку маються на увазі учасники бойових дій, які несуть службу на території інших держав. Я думаю це “афганці” та учасники миротворчих місій за межами України. Звертатися потрібно безпосередньо до ВУЗу чи професійно-технічного навчального закладу. У разі відмови стандартна процедура: отримати відмову в письмовому вигляді та вирішувати шляхи оскарження.

  • Александр К 30.11.2015 в 15:01

  Ответить

  Здравствуйте.Мой отец участник войны 1931 г .рождения( пенсия шахтерская) Относится ли к нему пункт (Участникам боевых действий пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание или государственная социальная помощь, которая выплачивается вместо пенсии, повышаются в размере 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.) если да, то с какого числа и года действует. Спасибо.

  1. Ответить

   “Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 5 жовтня 2005 року № 2939-IV (далі – Закон № 2939-IV) внесено зміни, зокрема, до частини 4 статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», текст якої викладено в такій редакції: «Учасникам бойових дій пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються в розмірі 25 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність» (вказана норма набрала чинності з 01 липня 2006 року)”.
   Таким образом, норма действует с 1 июля 2006 года. Обратитесь в пенсионный фонд для перерасчета. Если откажут, изучите причины отказа и при наличии оснований обращайтесь в админ суд.

  • Александр К 30.11.2015 в 16:10

  Ответить

  Здравствуйте.Я участник боевых действий(ДРА).В данное время безработный.Ухаживаю за отцом (84 года) Состою в Фонде социальной защиты на реестре как лицо ухаживающее за престарелым человеком, стаж идет и получаю за уход 4 грн 80 коп в месяц.Имею ли я право на Выплату пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней зарплаты независимо от стажа работы.Спасибо.

  1. Ответить

   У Вас должен быть документ (справка) о нетрудоспособности (временная нетрудоспособность удостоверяется листом нетрудоспособности или др. документом), согласно Инструкции о порядке выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан. Обратитесь в Фонд. В случае отказа требуйте письменный ответ с указанием причин отказа.

  • Ahmet 01.12.2015 в 20:18

  Ответить

  Здравствуйте я снимаю квартиру в городе,но в ней не прописан имею ли я право на льготы? И какие тогда документы нужны? Заранее спасибо!

  1. Ответить

   Участники АТО, которые живут в арендованных квартирах , имеют право на льготы на коммунальные услуги. В таких случаях бойцам надо предоставить в соответствующие службы договор об аренде жилья.Также для этого Вам необходимо стать стороной в договорах с предприятиями, учреждениями и организациями, предоставляющими коммунальные услуги, то есть стать потребителем этих услуг. Посмотрите более подробно facebook.com/pro.legal.clinic/posts/1788086624751235

  • Надя 08.12.2015 в 12:04

  Ответить

  Добрый день. Муж – УБД в АТО. Дочь – студентка, ей отказывают в бесплатном проживании в общежитии. Правомерны их действия или нет? Если нет. то на кого писать заявление – на декана или на ректора? Что бы они дали письменный ответ.С уважением Надя.

  1. Ответить

   С 5 июля вступил в силу Закон Украины относительно государственной поддержки участников боевых действий, их детей и детей переселенцев. Согласно закона, они смогут учиться за счет государственного и местных бюджетов, получать социальные стипендии и бесплатно проживать в общежитиях. Среди других льгот:
   – полная или частичная оплата обучения за счет средств государственного и местных бюджетов; – льготных долгосрочных кредитов для получения образования; – социальные стипендии; – бесплатное обеспечение учебниками; – безвозмездный доступ к сети Интернет, систем баз данных в государственных и коммунальных учебных заведениях; – безвозмездное проживание в общежитии.
   Написать можете и ректору и декану (продублировать).

  • Наташа 08.12.2015 в 14:28

  Ответить

  Добрий день, підкажіть будьласка, мій чоловік атошник, має посвідчення. Ми подали на пільги. На газ нам дали 777 куб на місяць за пілговою ціною, на світло 160 кв. Якщо з газом це можна миритись то з світлом ні так як це дуже мало. Наша сім’я 4 чоловіка і з нами проживає моя мама пенсіонерка і брат інвалід 1 гр з дитинства. Які норми існують для атошників чи де можно їх подивитися. Дякую.

  1. Ответить

   Подивітся на першій сторінці коментарів: відповідь Наталі від 22.10.2015 12:39

  • Алеся 10.12.2015 в 12:50

  Ответить

  Доброго дня. Прошу Вас роз’яснити постанову КМУ від 22.07.2015 № 522 “Про особливості оплати працівників, які беруть участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції”. Чоловік мобілізований з державного підприємства, перебуває в АТО, є довідка. На підприємстві профспілка відмовила щодо застосування даної постанови. Чи правомірні дії профспілки? Завчасно дякую.

  1. Ответить

   Будь-які відмови отримуйте в письмовому вигляді. По мірі вільного часу я намагатимусь більш точно надавати поради і консультації. Ті поради, які я надам Вам усно, мало чим допоможуть в бесідах з посадовцями.

  • Роман 10.12.2015 в 21:23

  Ответить

  розтлумачте Будьласка цей пункт: 18) зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства;

  1. Ответить

   Пільги зі сплати податків, які передбачені Податковим та Митним кодексом, законами України, постановами Кабміну та ін.

  • Марина 11.12.2015 в 16:27

  Ответить

  Здравствуйте. Здравствуйте!Я к Вам обращаюсь вот по какому вопросу: я с мужем в разводе. У нас есть совместный ребенок два с половиной года.Бывший муж был в АТО в секторе С и получил тяжелую травму.Сейчас он находится в госпитале. Он передал нам справку участника АТО и мы хотим узнать какие льготы имеет моя дочь и имеет она право на материальную помощь(он сказал, что должна быть какая-то помощь). Бывший муж проживает в Киеве, а мы в Житомирской обл. В совбезе нам в льготах отказали. Говорят, что так, как мы в разводе, то ребенок никаких льгот не имеет. Но ведь муж не лишен родительских прав и является отцом ребенка. Напишите пожалуйста: какие конкретно льготы может иметь мой ребенок.

  1. Ответить

   Здравствуйте, ребенок может иметь льготы, предусмотренные законом. Можно посмотреть ответы на сайте от 12.10.15, 13.10.15, 08.12.15 г. У Вас маленький ребенок, поэтому эти льготы для Вас не очень актуальны. Что касается помощи, то хочу отметить, что такой вопрос в большинстве случаев решается местными органами власти. Н-р, во Львове исполнительный комитет Львовского горсовета утвердил положение о предоставлении единовременной материальной помощи на оздоровление/отдых детей участников АТО в размере 2800 грн. Обратитесь в местный гор/сельсовет и поинтересуйтесь, нет ли каких-либо льгот для маленьких детей. Не устаю повторять, обращайтесь письменно и получайте письменный ответ, так легче будет “бороться” с чиновниками.

  • Инна 14.12.2015 в 16:34

  Ответить

  Доброго дня! Підскажіть будь ласка, я дружина учасника АТО, чи маю я право на отримання земельної ділянки для с/г потреб?

  1. Ответить

   Ви можете отримати земельну ділянку на загальних підставах. В розрізі Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у випадку загибелі учасника АТО, члени сім’ї мають право на першочергове отримання зем ділянок.

  • Сергій Шинкарчук 14.12.2015 в 21:08

  Ответить

  Добрий день! Підкажіть, будь ласка, чи сплачують учасники АТО/УБД податок при продажі земельної ділянки, яку отримали? Дякую

  1. Ответить

   На нотаріусів покладені функції в частині контролю повноти сплати податку до бюджету перед посвідченням договорів (зокрема, купівлі-продажу зем ділянки) та забезпечення надання відповідної інформації податковому органу. Тому дане питання краще адресувати їм. Наскільки я знаю, податки сплачуються

  • лєна 21.12.2015 в 06:40

  Ответить

  Доброго дня! Підскажіть будь ласка чи має мій чоловік, як убд, якісь пільги при оформленні договору купівлі житла? Дякую!

  1. Ответить

   Добрий день, як таких пільг немає, але деякі нотаріуси при оформленні надають “знижку” за свій рахунок.

  • Соня 23.12.2015 в 17:02

  Ответить

  Доброго дня! Мій чоловік знаходиться з квітня 2015р. в АТО. У відпустку не відпускають. Скажіть будь ласка чи повинна виплачуватися компенсація за відпустку в поточному році? Зарані дякую!

  1. Ответить

   Під час знаходження в зоні АТО нічого, крім середньоденноі/місячноі з/п не виплачується.

  • Cоня 23.12.2015 в 17:16

  Ответить

  Доброго дня. Скажіть будь ласка чи правда що громадяни які брали участь в АТО при покупці авто за кордоном можуть одноразово скористатися правом розтаможки купленого авто бесплатно? (наприклад при покупці вартість його складає 6000$ , що б його розтаможити не потрібно до даної суми доплачувати 7000$)

  1. Ответить

   Подивіться відповідь від 20.09.15 р.

  • Ирина 14.01.2016 в 21:59

  Ответить

  Здравствуйте. Мой муж участник АТО. Мы проживаем на даче. Нам отказывают в 75%скидке за газ обьясняя тем что мы не город и не село.Что нам делать и куда обращатся.

  1. Ответить

   Согласно постановления КМ от 16 февраля 1994 N 94 “О порядке предоставления льгот, предусмотренных Законом Украины “О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты” льготы на газ предоставляются, в том числе сжиженный, для отопления жилых помещений. Первое, что нужно сделать, это перевести дачу в жилое помещение. Так, согласно ЗУ “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно перевода садовых и дачных домов в жилые дома и регистрации в них места проживания (изменения в ЖК Украины)”  граждане в соответствии с законом имеют право на перевод дачных и садовых домов, соответствующие государственным строительным нормам, в жилые дома в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины. Решение о переводе дачных и садовых домов в жилые дома принимается соответствующими органами местного самоуправления. Временно, до проведения реформы административно-территориального устройства, дачные поселения и садоводческие общества в пригородных зонах учитываются за теми населенными пунктами, с которыми они связаны административно или территориально.  
                
                
                

  • Олександр 16.01.2016 в 14:59

  Ответить

  Доброго дня. Я є учасником бойових дійЧи правомірним є платне оформлення документації при одержанні земельної ділянки? Рішенням місцевої ради учасникам АТО було надано земельну ділянку в розмірі 0,06 га під садівництво і все, більше землі не видають, Які можуть бути мої подальші дії? Чи можуть оформлятись пільги через спілки ветеранів АТО?

  1. Ответить

   Пільги оформлюєте Ви для себе. Чи зможуть допомогти спілки – Ви можете дізнатися у самих спілках. Щодо платного оформлення документації – хто саме і за що просить заплатити: органи місцевої влади чи суб’єкти господарювання, що є виконавцями робіт із землеустрою? Щодо відсутності земельних ділянок: напишіть інформаційний запит з даного приводу.

  • Тетяна 19.01.2016 в 13:40

  Ответить

  Доброго дня. Підскажіть будь ласка, мій брат учасник АТО, йому дали пільгу на електроенергію у розмірі 75 %, але не на всі використанні кВти, а лише на 150кВт. Чим це регламентовано. Він спілкувався з іншими учасниками АТО – їм нараховують на всі? А як насправді має бути?

  1. Ответить

   Постанова КМ

   “Установити громадянам, які відповідно до законодавства мають пільги…”

   Для користування послугами з електропостачання (до 31 грудня 2017 р.) в житлових приміщеннях (будинках):

   у житлових приміщеннях (будинках), крім тих, що зазначені в абзацах третьому – шостому цього підпункту, – 90 кВт·г на місяць на сім’ю (домогосподарство) з однієї особи і додатково 30 кВт·г на місяць на кожного іншого члена сім’ї (домогосподарства), але не більш як 210 кВт·г на місяць;

   обладнаних стаціонарними електроплитами, за наявності централізованого постачання гарячої води – 130 кВт·г на місяць на сім’ю (домогосподарство) з однієї особи і додатково 30 кВт·г на місяць на кожного іншого члена сім’ї (домогосподарства), але не більш як 250 кВт·г на місяць;

   обладнаних стаціонарними електроплитами, за відсутності централізованого постачання гарячої води – 150 кВт·г на місяць на сім’ю (домогосподарство) з однієї особи і додатково 30 кВт·г на місяць на кожного іншого члена сім’ї (домогосподарства), але не більш як 270 кВт·г на місяць;

   не обладнаних стаціонарними електроплитами, за наявності централізованого постачання холодної води та за відсутності централізованого постачання гарячої води та газових водонагрівальних приладів – 120 кВт·г на місяць на сім’ю (домогосподарство) з однієї особи і додатково 30 кВт·г на місяць на кожного іншого члена сім’ї (домогосподарства), але не більш як 240 кВт·г на місяць;

   {Абзац п’ятий підпункту 6 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 842 від 28.10.2015}

   у селах і селищах міського типу для громадян, яким відповідно до законодавства держава забезпечує безоплатне освітлення житла, – 30 кВт·г на місяць на одну особу;

  • Виталий 21.01.2016 в 11:52

  Ответить

  Доброго времени суток!
  Я участник АТО и имею статус УБД, хочу получить второе высшее образование, но при разговоре с комиссией по телефону сказали что пока еще не знают о льготах при поступлении, но бесплатного обучения( тоесть бюджетного) не предусмотрено, хотя я читал в законе о УБД, что предусмотрено и поза конкурсом и бесплатное обучение, не могли бы вы пожалуйста растолковать? Заранее благодарю. Спасибо!

  1. Ответить

   Посмотрите ответ Елене от 12.10.2015 г., на первой странице комментариев. Там есть ссылка на закон. По второму высшему образованию затрудняюсь ответить. Во всяком случае можно обратиться письменно в ВУЗ с требование объяснить отказ. В отказе будет указаны основания со ссылкой на норм акты, тогда легче будет проверить.

  • Дмитро 21.01.2016 в 14:38

  Ответить

  Доброго дня! Підскажіть будь ласка, я маю статус УБД та прходив службу в зони АТО сектор “М”, чи мають мене право перевести в інше місце служби, без моєї на те згоди? Завчасно дякую!

  1. Ответить

   ПОЛОЖЕННЯ
   про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України

   Переміщення по службі

   203. Переміщення по службі військовослужбовців строкової військової служби з однієї військової частини до іншої проводиться:

   за службовою необхідністю;

   за сімейними обставинами – внаслідок зміни сімейних обставин під час проходження військової служби, на підставі рапорту військовослужбовця або клопотання, порушеного військовим комісаріатом на прохання членів сім’ї військовослужбовця, та акта обстеження сімейного стану військовослужбовця, затвердженого обласним військовим комісаром;

   за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії.

   Матроси і старшини, які проходять військову службу на кораблях і суднах Військово-Морських Сил Збройних Сил України і визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби на них, підлягають переміщенню до берегових частин бойового забезпечення Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

   Переміщення по службі військовослужбовців строкової військової служби здійснюється:

   між військовими частинами у межах з’єднання – за розпорядженням начальника штабу з’єднання;

   між військовими частинами у межах оперативного командування – за розпорядженням начальника кадрового органу штабу оперативного командування;

   між оперативними командуваннями – за розпорядженням начальника кадрового органу командування Сухопутних військ Збройних Сил України;

   у межах виду Збройних Сил України – за розпорядженням начальника кадрового органу виду Збройних Сил України;

   між видами Збройних Сил України – за розпорядженням начальника структурного підрозділу Генерального штабу Збройних Сил України, який відповідає за кадрову роботу;

   між військовими частинами, які підпорядковані керівникам (начальникам) структурних підрозділів Міністерства оборони України або Генерального штабу Збройних Сил України, – за наказом (розпорядженням) керівника (начальника) відповідного структурного підрозділу;

   в інших випадках – за розпорядженням начальника структурного підрозділу Генерального штабу Збройних Сил України, який відповідає за кадрову роботу.

   Направлення військовослужбовців строкової військової служби зі Збройних Сил України до інших військових формувань здійснюється на підставі розпорядження начальника структурного підрозділу Генерального штабу Збройних Сил України, який відповідає за кадрову роботу, після погодження з органами військового управління цих формувань.

  • Адриана 28.01.2016 в 00:11

  Ответить

  Здравствуйте! Мы с мужем переселенцы из Луганской области. Мой муж пограничник, служил на Луганщине. Когда началась война, то он принимал участие в боевых действиях, его ранили. Мы оставили там квартиру и почти все что было. Его перевели служить в другую область, жилье не предоставили. Муж только через полтора года после ранения получил удостоверение участника боевых действий, положенные выплаты за ранение еще не получил, все обещают, а толку никакого. Сказали: “Ждите, выплатим за ранение”. Мы прописались на погранзаставе, но живем на съемной квартире и сами же за съем платим и за комуналку по полной стоимости. Не можем даже пользоваться льготами для участников боевых действий, так как они предоставляются по месту прописки, но ведь комунальные услуги очень дорогие, тем более газ. Подскажите пожалуйста как нам быть? Или не получиться воспользоваться никакими льготами на погашение комунальных услуг?

  1. Ответить

   Посмотрите ответ Ahmet от 01.12.2015 на 2 стр. комментариев.

  • Мария 29.01.2016 в 11:40

  Ответить

  Здравствуйте. Мой брат находится в АТО, собирается поступать в вуз, есть ли правила прохождения зно для участников ато, где можно почитать информацию на это счет?

  1. Ответить

   УЧАСНИКИ АТО ЗАМІСТЬ ЗНО СКЛАДАТИМУТЬ ОКРЕМІ ІСПИТИ У ВИШІ

   Демобілізованих учасників АТО зараховуватимуть до вишів за результатами вступних іспитів.
   Дальше по ссылке 5.ua/suspilstvo/Uchasnyky-ATO-zamist-ZNO-skladatymut-okremi-ispyty-u-vyshi-86624.html

  • коля 29.01.2016 в 13:36

  Ответить

  можно участнику АТО учиться в ВНЗ бесплатно

  1. Ответить

   Посмотрите ответ Елене от 12.10.2015 г., на первой странице комментариев

  • Оксана 31.01.2016 в 23:19

  Ответить

  Доброго Дня!Мій чоловік учасник АТО і УБД..кадровий військовий який проходить службу у Київській області на даний час в АТО і прописаний на час служби у в/ч я проживаю у Львівській.Власного житла у нас нема.Чи може він звертатись щоб отримати житло у Львівській області.Чи можу тим займатись я.Документи на квартирний облік ми подали по місцю служби.але відповіді ще нема.Підскажіть будь ласка як правильно зробити.

  1. Ответить

   У чоловіка місце служби та реєстрація в одній і тій же місцевості, тому документи подаються так, як подали. Можете ще подивиться за посиланням: 032.ua/news/926740 квартирний облік у Львові. Більш детально можете дізнатися у міській раді по місцю проживання.

  • Сергей 01.02.2016 в 17:52

  Ответить

  Доброго времени суток. Я убд, более полутора лет в зоне АТО. Интересует вопрос с ввозом для себя лично, для своего пользование автомобиля безпошлинного и безналогового. Ничего в приведённой статье не нашёл подобного.
  Прошу дать разъяснения. Спасибо.

  1. Ответить

   Посмотрите ответ Владимиру от 20.09.2015 г. на 1 стр комментариев. Пока только законопроект

  • наталя 02.02.2016 в 14:59

  Ответить

  Доброго дня!я читала ваші відповіді і зрозуміла мій чоловік в зоні ато і у мене є довідка про це я маю право на отримання пільг встановленими законом!я звернулась в управління соцзахисту і мені відмовили сказавши шо треба обовязково УБД,Т о що робити?

  1. Ответить

   Подивіться відповідь Роману від 27.09.2015 р. та Ользі від 06.11.2015 р. В ідеалі, повний пакет пільг можна мати лише отримавши статус УБД. У чоловіка є довідка, тому нехай невідкладно вирішує питання з отримання статусу УБД. Дедалі більше держ органів та ін вимагають саме посвідчення УБД. Наразі лише в деяких регіонах і лише окремі пільги надаються за довідкою АТО.

    • наталя 02.02.2016 в 16:16

    Ответить

    спасибі!

  • Сергій 04.02.2016 в 17:16

  Ответить

  Доброго дня! Я маю статус УБД (з відповідним посвідченням). При оформленні пільг на оплату ЖКГ (плата за воду та водовідведення, плата за електроенергію) відповідними працівниками водоканалу та РЕМ мені було заявлено, що пільга на оплату води та світла розраховується з урахуванням конкретно визначеної кількості спожитих послуг (для води – 4м3 на одну людину в місяць, світло – 30 кВт*год на одну людину в місяць). Все, що спожито більше вказаних лімітів оплачується за повним тарифом (100%). На моє прохання назвати конкретні нормативно-правові документи (закон України, постанова ВР України, постанова КМ України, указ Президента України) на підставі яких проведений такий розрахунок посадові особи відмовилися це зробити.
  Враховуючи викладене, прошу Вас надати роз”яснення щодо конкретних норм споживання води та електроенергії за які проводится оплата з встановленою Законом пільгою (75%).
  Дякую.
  З повагою,-

  1. Ответить

   Подивіться відповідь Тетяні від 19.01.2016 р. Там зазначечена постанова та посилання на неї, де зазначені вказані норми. Зокрема: “3. Установити такі соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами, щодо оплати яких держава надає пільги та встановлює субсидії: 2) для користування послугами з централізованого постачання холодної води – 2,4 куб. метра на одну особу на місяць за наявності централізованого постачання гарячої води та 4 куб. метри на одну особу на місяць за відсутності централізованого постачання гарячої води”.

  • Ігор 05.02.2016 в 15:04

  Ответить

  Мій батько учасник бойових дій в Афганістані, та учасник АТО. Чи має він якісь додаткові пільги?

  1. Ответить

   Я думаю, що саме додаткових пільг, немає. Принаймні, мені невідомомо про такі пільги

  • Алеся 08.02.2016 в 15:13

  Ответить

  Доброго дня. Мій чоловік на даний момент перебуває в АТО. З основного місця роботи йому виплачується середня заробітна плата. Чи повинно здійснюватися відрахування з його з/п? Заздалегідь дякую.

  1. Ответить

   Військовий збір не утримується з грошового забезпечення військовослужбовців. По сплаті ПДФО точно сказати не можу, запитайте у знайомого бухгалтера, що веде облік з/п (можливо, потрібно буде робити розрахунок в залежності від розміру з/п).

  • Лариса 16.02.2016 в 10:36

  Ответить

  Доброго дня! У мене брат має статус УБД. Поступив у вищий навчальний заклад, але хоче розірвати договір на навчання та знову повернутися у зону АТО. Чи повинен він повертати державі кошти за навчання?

  1. Ответить

   Вивчіть договір, там більш за все передбачені такі випадки.

  • Анна 19.02.2016 в 12:55

  Ответить

  Добрий день, мій чоловік учасник ато кадровий військовий, має статус убд, так як немаючи власного житла, ми хочемо взяти іпотеку, або заключити договір із застройщиком на купівлю житла, чи можемо ми розраховувати на допомогу міської ради , по закону про допомогу у купілі житла і як це все робиця куди звертатись, зарання дякую.

  1. Ответить

   Спробуйте звернутися до голів РДА та ради відповідного району з проханням надати допомогу для купівлі житла (можете написати листа також керівнику ОДА), опишіть ситуацію. Може статися, що депутати на сесії приймуть відповідне рішення. Якщо ж будете брати кредит чи ін., то потрібно домовлятися з фінансовою установою.

    • Анна 19.02.2016 в 15:24

    Ответить

    А якшо є цей закон про допомогу купівлі житла, то вони можуть відмовити,і на яку суму ми можемо розраховувати, а приватні застройщики вони надають житло на виплату які документи потрібно

    1. Ответить

     Можуть все, що завгодно, спочатку зверніться та почніть діяти

  • михайло 23.02.2016 в 15:06

  Ответить

  учасник бойових дій, інвалід ІІІ групи в результаті поранення в зоні АТО, зареєстрований в сільській місцевості, власного житла не маю. Як отримати житло чи квартиру в райцентрі?

  1. Ответить

   Заяву можна подати або по місцю проживання, або по місцю роботи. Можете також подивитися відповідь Надії від 13.10.2015 р.

  • Андрій 01.03.2016 в 16:54

  Ответить

  Маю статус УБД, винаймаю житло, не одружений, чи можуть мої батьки користуватися пільгою 75%. Маю реєстрацію в іншому місті ніж мешкають мої батьки.

  1. Ответить

   Пільги надаються по місцю проживання учаснику БД та членам сім’ї.
   До членів сім’ї пільговика, при наданні пільги з оплати житлово-комунальних послуг, належать:
   дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років);
   неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи;
   особа, яка проживає разом з інвалідом війни I групи та доглядає за ним, за умови що інвалід війни не перебуває у шлюбі;
   непрацездатні батьки;
   особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом з ним.
   Тому, більш всього, що не зможуть скористатися пільгами

  • ДМИТРО.С 09.03.2016 в 13:24

  Ответить

  Я ІНВАЛІД ВІЙНИ 3 ГРУПА(АТО) ЧИ ПОВИННА БУТИ ДОПЛАТА ДО ПЕНСІЇ ЯКЩО В МЕНЕ Є ДИТИНА 15РОКІВ В РОЗІРВАНОМУ ШЛЮБІ Я ПЛАЧУ АЛІМАНТИ ЩОМІСЯЧНО 400ГРИВЕНЬ

  1. Ответить

   До пенсії учасників бойових дій установлюються підвищення в розмірі 25% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (ст.12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту») та цільова грошова допомога в розмірі 40 грн. (Закон України «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни»).

   Крім того, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 №656 учасникам бойових дій, у яких щомісячний розмір пенсійної виплати (з урахуванням передбачених законодавством надбавок і доплат до пенсії, крім пенсії за особливі заслуги перед Україною) не досягає 165% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.
   Більш докладніше можете подивитися за посиланням: h t t p://novyny.cherkasy.ua/news/podii/the-yak-retirement-of-trymomatigote-participants-of-the-ato/ та звернутися до управління пенсійного фонду по місцю проживання

  • ДМИТРО.С 09.03.2016 в 15:26

  Ответить

  я інвалід війни 3група (АТО)мені встановили непрацездатність 50% що воно означає .яка повинна бути в мене пенсія (пенсія ще ненарахована) і впливає на пенсяю непрацездатність 50% .я проживаю сам і дітей у мене немає .допоможіть будьласка.ДЯКУЮ

  1. Ответить

   Пенсія по інвалідності залежно від групи інвалідності призначається в таких розмірах: інвалідам I групи — 100 відсотків пенсії за віком; інвалідам II групи – 90 відсотків пенсії за віком; інвалідам III групи – 50 відсотків пенсії за віком. Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності вказаного страхового стажу у чоловіків та жінок встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом. (З 01.01.2016 р. по 30.04.2016 р. мінімальний розмір пенсії становить 1074 грн).
   Якщо виникнуть питання щодо нарахування пенсії Ви можете звернутися безпосередньо до управління пенсійного фонду по місцю проживання.

  • Світлана 10.03.2016 в 11:40

  Ответить

  Добрий день! Мій чоловік УБД і у нас пільга 75% на газ. З листопада місяця соціальну норму у споживанні газу змінено: виділяється не 200 кубічних метрів газу на місяць, а 1200 кубометрів на весь опалювальний сезон. Чи ця норма діє для УБД? І якщо ми використали 300 кубометрів газу за місяць, то повинні платити по 0,9 грн за всі 300 кубів (поки не використаємо усі 1200 куб.) чи 200 кубів по 0,9 грн., а 100 по 1,8 грн. Дякую!

  1. Ответить

   Пільги на газ по-новому
   Уряд змінив порядок використання газу за пільговою ціною. Якщо дотепер 3,6 гривні коштував кубометр газу у межах 200 спожитих за місяць, то тепер невикористані ліміти можна переносити на наступні місяці опалювального періоду. Тобто упродовж півроку частина із 1200 кубометрів газу може переходити у наступні місяці.
   Читайте більше тут: h t t p://expres.ua/main/2015/11/10/159345-znovu-platymo-gaz-po-novomu-odyn-plyus-dva-minusy

  • Ольга 11.03.2016 в 15:10

  Ответить

  Добрый день. Мой муж имеет статус УБД. У нас есть общий ребенок и моя несовершенно -летняя дочь от первого брака. Проживаем мы все вместе в одной квартире.При начислении льгот ЖКХ , мне сказали, что льготы на мою дочь не распространяются. Должны ли льготы моего мужа за оплату ЖКХ распространяться и на мою дочь?

  1. Ответить

   Как указано выше, льготы по плате за жилищно-коммунальные услуги др., предоставляются участникам боевых действий и членам их семей, проживающих вместе с ними, независимо от вида жилья или формы собственности на него. К членам семьи относятся совместные несовершеннолетние дети. Подробнее о членах семьи, на которых распространяются льготы, посмотрите ответ Андрею от 01.03.2016 г

  • Алена 11.03.2016 в 23:01

  Ответить

  После оформления льготы на ЖКП в соцзащите как учаснику бойових дій на себя и на маму (непрацездатна особа) мой друг ушел продолжать участвовать в боевых действиях в зону АТО. За период его отсутствия по месту проживання, соцзащита приостановила льготы,объясняя это тем,что коммунальные предприятия не имеют права начислять льготы ему и членам семьи,если человек отсутствует.Правомерна ли их действия? Если нет,то сошлитесь на Постанову или Закон,согласно которого льгота ему и членам семьи должна предоставляться и на время его временнного отсутсвия.

  1. Ответить

   В законі чітко вказано, що учасники БД мають на 75-процентну знижку плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання. Раджу Вам звернутися до “соцзащиты” з письмовим запитом та вимагати надати відповідь, на якій підставі припинили пільги (з зазначенням нормативних актів).

  • Володимир 12.03.2016 в 10:06

  Ответить

  Я проходжу срочну службу в секторі “М” за мною збереглося робоче місце та середня заробітна плата на підприємстві, питання якщо я підписую контракт в секторі за мною так само зберігається робоче місце і з/п?

   • Володимир 12.03.2016 в 17:54

   Ответить

   Учасникам бойових дій можна їздити на нерозмитненому авто?

   1. Ответить

    Подивіться відповідь Володимиру від 20.09.2015 р. Поки тільки законопроект на таку пільгу

  1. Ответить

   За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності. Виплата таких компенсацій із бюджету в межах середнього заробітку проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

   За працівниками, які були призвані під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом, але не більше ніж на строк укладеного контракту, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності. Виплата таких компенсацій із бюджету в межах середнього заробітку проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

  • ВІКТОР 13.03.2016 в 10:41

  Ответить

  Я УЧАСНИК АТО КУДИ МОЖНА ЗВЕРНУТИСЬ ПО ДОПОМОГУ ПО РЕМОНТУ ПРИВАНОЇ ЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ

  1. Ответить

   Зверніться до міськ/рай/сільської ради. Подивіться більш детально ПАМ’ЯТКУ

  • Володимир 13.03.2016 в 11:00

  Ответить

  Доброго дня. Маю статус УБД. Цікавить питання чи можу я полетіти по знижці за кордон чи лише в межах України. Дякую.

  1. Ответить

   Про такі знижки мені невідомо (стосовно закордонних польотів).

  • Вячеслав 22.10.2017 в 13:10

  Ответить

  Доброго дня, я участник АТО. Я прописаний при військовій частині, та орендую житло. Так як я не користуюся своїми пільгами, чи можу я оформити їх на своїх батьків?

  1. Ответить

   Як такого поняття “оформити на своїх батьків” немає. Можливо було б оформити пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо. Такі пільги надаються учасникам бойових дій та членам їх сімей, що проживають разом з ними, незалежно від виду житла чи форми власності на нього. Визначальним є те, що необхідне проживання разом.

  • РУСЛАН 08.11.2017 в 11:22

  Ответить

  Добрий день! Скажіть мені будьласка Я учасник АТО, маю кредит не закритий з 2014р в звязку війною та не стабільною ситуацією в країні та народженням сина, не мав змоги його платити, директор цієї спілки (ІСТОК) подав в суд та його виграв не зважаючи на те що був закон призидента щодо атовців та воєнослужущих, що мали би даватись якісь канікули на даний кредит? Дякую

  1. Ответить

   В даному випадку потрібно оскаржувати рішення суду (в апеляційній та (за необхідності) в касаційних інстанціях).

  • Людмила 18.11.2017 в 12:11

  Ответить

  Добрий день! я дружина учасника АТО, в даний час вагітна. чи передбачаються які пільги в зв”язку з вагітністю, чи безкоштовні пологи, і якщо так, які документи треба надати ?

  1. Ответить

   Мені відомо лише те, що в деяких містах (на місцевому рівні) надаються деякі пільги (безоплатне обстеження та ін.).

  • Олександр 21.11.2017 в 21:00

  Ответить

  Добрий день! Я військовослужбовець, учасник АТО, маю посвідчення УБД, проживаю в службовій квартирі та хочу її приватизувати (дозвіл є), вислуга 24 роки. Чи можу я приватизувати квартиру безкоштовно якщо є надлишкові (понад визначених норм) 8 кв.м житла.

  1. Ответить

   За надлишки, можливо, потрібно доплатити. Я думаю, при приватизації Вам все пояснять.

  • микола 22.11.2017 в 22:13

  Ответить

  Добрий вечір.Я учасник АТО,маю посвідчення УБД.Поясніть,будь-ласка,як розраховується
  75-процентна знижка плати за користування електроенергією

  1. Ответить

   Якщо Вас цікавить механізм розрахунку, то краще звернутися до місцевого обленерго.

  • Антон 14.12.2017 в 21:48

  Ответить

  Я учасник бойових дій,мені не виплачуюсь щорічну грошову допомогу,до кого мені звернутися?

  1. Ответить

   Зверніться до районного військкомату та до органів соцзахисту.

 1. Ответить

  Тема закрита!

Добавить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован