Порядок оскарження податкових повідомлень-рішень

Адвокатське бюро ОСМАРК

Передусім слід зазначити, що основи оскарження закладені в ст. 55, 56 Податкового кодексу та наказу ДПАУ «Про затвердження Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби». Вважаю, що для всіх платників податків процедура оскарження є більш, ніж актуальною. Розглянемо детальніше:

Якщо орган ДПС виніс податкове повідомлення-рішення (далі – ППР) про визначення сум податкових зобов’язань або інше рішення, що порушує права і законні інтереси платника податків, у того є два шляхи:

Недопуск до перевірки працівників податкової служби

1) оскаржити це рішення у вищестоящих органах податкової служби;

2) оскаржити його в судовому порядку.

Якщо платник податків обрав відразу другий шлях (оскарження в суді), то права подавати скаргу у вищі органи ДПС він вже не має. Оскаржуючи ж рішення органів ДПС в адміністративному порядку, він може в будь-який момент до завершення цієї процедури або протягом місяця після її закінчення оскаржити ППР в судовому порядку.

Термін на оскарження НУР в адміністративному порядку, згідно зі ст. 56 ПК, становить 10 днів з дати його отримання, а на оскарження в судовому порядку (за умови, що процедура адміністративного оскарження не проводилась) – 1 місяця. (Що стосується строків оскарження, вважаю за необхідне виділити Лист Вищого Адміністративного Суду від 24.12.2010 р. N 1843/11/13-10).

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ І ПОДАННЯ СКАРГ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Вважаю, в будь-якому випадку не варто нехтувати процедурою адміністративного оскарження. Навіть якщо шансів на задоволення скарги вищестоящими органами трохи і / або платник податків на 100% впевнений у своїй правоті, все одно слід використовувати цю процедуру хоча б для того, щоб виграти час на підготовку обгрунтованого позову.

Отже, що ж являє собою процедура адміністративного оскарження згідно з Положенням, а також ст. 55, 56 ПК?

Стаття 55 ПКУ – Скасування рішень контролюючих органів

55.1. Податкове повідомлення-рішення про визначення суми грошового зобов’язання платника податків або будь-яке інше рішення контролюючого органу може бути скасоване контролюючим органом вищого рівня під час проведення процедури його адміністративного оскарження та в інших випадках у разі встановлення невідповідності таких рішень актам законодавства. (Скаргу вже до того органу, який прийняв рішення, не подаємо).

Оскарження дій судді

Процедура адміністративного оскарження рішень органів державної податкової служби є дворівневою.

55.2. Контролюючими органами вищого рівня є:

Державна податкова адміністрація України – для державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, які у свою чергу є контролюючими органами вищого рівня для державних податкових інспекцій; (Тобто, якщо рішення прийнято районною чи міськ-районною інспекцією, скаргу подаємо до Державної податкової адміністрації в області).

спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи – для інших митних органів.

Новий порядок надіслання контролюючими органами ППР (діє з 16.02.2016 р)

Стаття 56. Оскарження рішень контролюючих органів

56.1. Рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку.

56.2. У разі коли платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов’язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень контролюючого органу, встановлених цим Кодексом або іншими законами України, він має право звернутися до контролюючого органу вищого рівня із скаргою про перегляд цього рішення.

56.3. Скарга подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій формі (та у разі потреби – з належним чином засвідченими копіями документів, розрахунками та доказами, які платник податків вважає за потрібне надати з урахуванням вимог пункту 44.6 статті 44 цього Кодексу) протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення-рішення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується.

Скарги на рішення державних податкових інспекцій подаються до державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Оскарження дій слідчого

Скарги на рішення державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі подаються до Державної податкової адміністрації України.

56.4. Під час процедури адміністративного оскарження обов’язок доведення того, що будь-яке нарахування, здійснене контролюючим органом у випадках, визначених цим Кодексом, або будь-яке інше рішення контролюючого органу є правомірним, покладається на контролюючий орган.(Дуже хочеться на це сподіватися)

Обов’язок доведення правомірності нарахування або прийняття будь-якого іншого рішення контролюючим органом у судовому оскарженні встановлюється процесуальним законом.

56.5. Платник податків одночасно з поданням скарги контролюючому органу вищого рівня зобов’язаний письмово повідомляти контролюючий орган, яким визначено суму грошового зобов’язання або прийнято інше рішення, про оскарження його податкового повідомлення-рішення або будь-якого іншого рішення.

56.6. У разі коли контролюючий орган приймає рішення про повне або часткове незадоволення скарги платника податків, такий платник податків має право звернутися протягом 10 календарних днів, наступних за днем отримання рішення про результати розгляду скарги, зі скаргою до контролюючого органу вищого рівня.

56.14. Строки подання скарги на податкове повідомлення-рішення або будь-яке інше рішення контролюючого органу можуть бути продовжені за правилами і на підставах, визначених пунктом 102.6 статті 102 цього Кодексу.

56.15. Скарга, подана із дотриманням строків, визначених пунктом 56.3 цієї статті, зупиняє виконання платником податків грошових зобов’язань, визначених у податковому повідомленні-рішенні (рішенні), на строк від дня подання такої скарги до контролюючого органу до дня закінчення процедури адміністративного оскарження.

Недійсність угод не може бути встановлена актами перевірки податкової служби

Протягом зазначеного строку податкові вимоги з податку, що оскаржується, не надсилаються, а сума грошового зобов’язання, що оскаржується, вважається неузгодженою.

Процедура адміністративного оскарження вважається досудовим порядком вирішення спору.

При зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання недійсним рішення контролюючого органу податкове зобов’язання вважається неузгодженим до дня набрання судовим рішенням законної сили.

Отже, на оскарження ППР в адміністративному порядку, згідно з п. 56.3 ПК, у платника податків є 10 днів. Але це якщо виходити з положень ст. 56 НК. Згідно ж п. 8.3 Положення можливий і більш тривалий термін – до 30 днів за грошовими зобов’язаннями, самостійно певним органом ДПС за причин, не пов’язаних з порушенням податкового зобов’язання. Перелік таких випадків вказаний у п. 8.4 Положення. Така розбіжність у строках оскарження можливо завдяки п. 57.2 НК, згідно з яким обов’язок по сплаті грошових зобов’язань, визначених органами ДПС з причин, не пов’язаних з порушенням податкового зобов’язання, закінчується на 30 день після його отримання.

Порядок оформлення результатів документальних перевірок

У скарзі, відповідно до п. 4 Положення, повинні бути зазначені:

а) прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання фізичної особи – платника податків, для юридичної особи – платника податку – найменування, місцезнаходження, а також адресу, на яку необхідно надіслати рішення за скаргою;

б) найменування органу ДПС, яким видано НУР про визначення суми грошового зобов’язання платника податків або будь-яке інше рішення ДПС, яке оскаржується, дата і номер, назва податку, збору чи штрафної (фінансової) санкції та сума;

в) суть порушеного питання, прохання чи вимоги й обгрунтування незгоди платника податків із сумою грошового зобов’язання, визначеної органом державної податкової служби в податковому повідомленні-рішенні, чи незгоди з іншим рішенням органу державної податкової служби;

г) про повідомлення чи неповідомлення відповідного органу ДПС про подання скарги до органу державної податкової служби вищого рівня;

Податкові штрафні санкції: коли можна не сплачувати

г) підпис фізичної особи – платника податків, для юридичної особи – платника податку – підпис керівника або особи, яка виконує обов’язки керівника юридичної особи – платника податку. Якщо скарга в інтересах фізичної особи – платника податків або юридичної особи – платника податку подається її представником, то до скарги долучається копія довіреності, оформленої відповідно до вимог законодавства. Підпис представника юридичної особи – платника податку на скарзі має бути скріплена печаткою юридичної особи – платника податків;

д) перелік документів і розрахунків, які додаються до скарги, у разі надсилання скарги поштою додається опис вкладення та повідомлення про вручення.

У цілому наведена процедура адміністративного оскарження мало чим відрізняється від тієї, що існувала до прийняття Податкового кодексу і регулювалася п. 5.2.2 Закону № 2181 та наказом ДПАУ від 11.12.96 № 29. Але все ж певні зміни, пов’язані в основному з заміною трирівневої системи адміністративного оскарження дворівневої, присутні.

Фиктивность сделки и ее последствия

Зазначу, що ВАСУ у своєму листі від 01.11.2011 р. N 1935/11/13-11 вказав, що строк для звернення до суду з вимогою про скасування податкового повідомлення-рішення визначається з урахуванням п. 56.18 ПКУ.

Вказаний строк складає 1095 днів з моменту отримання рішення, незалежно від того, скористався платник податків правом на досудове вирішення спору (адміністративне оскарження), чи ні.

Цей строк є сталим, тобто, якщо платник податків скористався правом на адміністративне оскарження, даний строк не продовжується і становить ті ж 1095 днів з моменту отримання рішення.