Позовна заява в господарському процесі


Господарський суд Луганської області,

91016, м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3-а

 

Позивач:                             Товариство з обмеженою відповідальністю

«________________________________»

25000, м. Кіровоград, вул. ___________________

т/ф. +___________________

Код ЄДРПОУ ____________

р/р __________________ в ПАТ «Приватбанк»,

МФО 323583

Відповідач:                        Публічне акціонерне товариство

«_____________________________»

                                             94000, м. ____________________________,

т/ф. + (______) _____________________

Код ЄДРПОУ _______________________

р/р ____________________ в ПАТ «Приватбанк»,

МФО 305299

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про стягнення заборгованості

 

14.06.2013 р. між ТОВ “__________________”,  в особі директора ___________ (далі – Позивач) та  Публічним акціонерним товариством «______________», в особі заступника голови правління ________________(далі – Відповідач) було укладено Договір поставки № __ (далі – Договір). Згідно п.1.1 Договору, постачальник (Позивач) зобов’язується передати у власність покупцеві товар, повне найменування якого, марка, вид, сорт, вказується в специфікації до Договору, що є невід’ємною частиною договору, а покупець (Відповідач) зобов’язується прийняти вказаний товар та оплатити його в порядку і на умовах, передбачених цим договором.

Відеоконсультація: як правильно обрахувати та сплатити судовий збір.

Відповідно до п. 3.1 Договору, Постачальник зобов’язується поставити Покупцеві товар, на умовах та у спосіб, зазначеними в специфікації.Згідно до специфікацій, які є невід’ємними частинами Договору, оплата повинна проходити за фактом поставки продукції протягом 30 діб.

Відповідно до видаткових накладних за №№ ___ та ____від _______ 2013 року, Відповідачем отримано Товару на загальну суму ______ грн. За вказаний товар Відповідач до теперішнього часу не розрахувався.

Таким чином, загальна сума заборгованості за Договором на момент подачі позову складає __________ (_________________________________________) грн.

 Згідно п. 9.2 Договору, у разі порушення терміну оплати за поставлений товар більше 10 календарних днів Покупець сплачує пеню.

 

Розрахунок суми пені

Розмір договірної пені – подвійна облікова ставка НБУ

Сума боргу (грн)Період простроченняКількість днів простроченняРозмір облікової ставки НБУРозмір подвійної облікової ставки НБУ в деньСума пені за період прострочення
_____________________________

 

Таким чином, загальна сума пені за договором складає _______ грн.

Загальна сума заборгованості складає ___________ (________________) грн. 

_______2013 року Відповідачу направлявся лист про сплату заборгованості разом з Актами звірки розрахунків. ______2013 року Відповідачу було направлено претензію з проханням перерахувати суму заборгованості та пеню на поточний рахунок Позивача. Відповідачем на час подання позову не погашено заборгованість та не підписано акти звірки розрахунків.

 Відповідно до вимог ст.ст. ___________ ЦК України, зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов укладеного договору та в установлені строки.

Відповідно до ____ ГК України, договір поставки укладається на розсуд сторін. Як випливає з приписів ст. ____ ЦК України та ст. _____ ГК України, за договором поставки одна сторона – постачальник зобов’язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні – покупцеві товар (товари), а покупець зобов’язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму.

Відповідно до ст. ______ ГК України, суб’єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов’язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов’язання – відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

На підставі викладеного та у відповідності зі ст.ст. ______ ЦК України,  ст. ________ ГК України,  ст.ст. _______ ГПК України, –

 

ПРОСИМО СУД:

 

  1. Стягнути з Публічного акціонерного товариства «___________»., код ЄДРПОУ _________, на користь ТОВ «________________», код ЄДРПОУ ______________, заборгованість за договором поставки № ___ від ___________ р. у розмірі ______________ грн.
  2. Стягнути з Публічного акціонерного товариства «________________», код ЄДРПОУ ___________, на користь ТОВ «_____________», код ЄДРПОУ _____________ витрати по сплаті судового збору в сумі _________________ грн.

 

Додаток:

_____________ 2013 р.

 

 

Директор

ТОВ «_________________»                      ______________________                                 ____________