Обшук, огляд та виїмка на підприємстві

Адвокатське бюро ОСМАРКЗ часу введення в дію нового Кримінального процесуального кодексу  процедура виїмки документів та обшуку дещо змінилася. Зокрема, в новому КПК з’явилося поняття тимчасового доступу до речей і документів (гл. 15 КПК).

Забезпечення кримінального провадження

В даній статті розглянемо підстави та порядок проведення вищезазначених слідчих дій та права керівників підприємств, до яких “завітали” правоохоронні органи. Розпочнемо з обшуку. Згідно ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшукуможе бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені.

Права та обов’язки ув’язнених в СІЗО

Отже, обшук може проводитися на підприємстві в присутності адвоката чи представника, але не є обов’язком слідчого чи прокурора проводити обшук виключно при наявності зазначених осіб.

Кримінальне законодавство

Однак, в ст. 236 КПК України зазначено, що перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності – іншій присутній особі повинна бути пред’явлена ухвала слідчого судді і надана її копія. Це означає, що за відсутності бажання керівника бути присутнім при обшуці, він повинен призначити особу – представника підприємства. Це необхідно зробити обов’язково.

Виклик до слідчого. Що потрібно знати

Після пред’явлення ухвали, керівник чи представник підприємства повинен уважно ознайомитися зі змістом ухвали. Як вже зазначалося, надати копію ухвали – це обов’язок слідчого, прокурора. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про:

1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;

2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук;

3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала;

4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку;

5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Вилучення майна в ході кримінального провадження

Обов’язково потрібно перевірити, чи правильно вказане місце або приміщення.

Досить часто представники правоохоронних органів в клопотанні про проведення обшуку зазначають адресу приміщення, де, наприклад, є багато офісних приміщень. Судді задовольняють такі клопотання, і в результаті обшук можуть проводити в будь-якому офісі, що на думку автора є повністю незаконним.

При проведенні обшуку можуть бути присутні поняті. Згідно ст. 223 КПК України, тільки обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов’язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. Понятими не можуть бути потерпілий, родичі підозрюваного, обвинуваченого і потерпілого, працівники правоохоронних органів, а також особи, заінтересовані в результатах кримінального провадження.

В зв’язку з цим слід зазначити, що керівник підприємства повинен наполягати на тому, щоб поняті пред’явили документи (якщо поняті незнайомі особи).

Це може бути аргументовано тим, що у нього є сумніви в заінтересованості осіб, які є понятими, чи не є вони працівниками правоохоронних органів, тощо. І обов’язково пересвідчитися у відповідності прізвищ, які зазначені в протоколі обшуку та документах понятих.  У разі відмови слідчого, прокурора, понятих обов’язково зазначити про це в протоколі.

Бездіяльність слідчого. Як захистити своє право

Слід пам’ятати, що слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності відповідних осіб.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку.

Порядок оскарження дій слідчого

Керівник чи представник підприємства повинні вимагати повного та чіткого переліку в протоколі обшуку всіх вилучених предметів та документів, уважно вивчити протокол обшуку та опис вилученого. При будь-яких порушеннях в ході обшуку обов’язково зазначити про це в протоколі.  Як не дивно, обов’язку надати копії протоколу обшуку слідчим, прокурором керівнику підприємства чинним КПК не визначено (див. внизу). Але вважаю за необхідне наполягати керівнику чи представику на тому, щоб було залишено копію протоколу та опису вилученого на підприємстві.

Іншим способом вилучення речей і документів на підприємстві є огляд приміщення. Огляд проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду.

Знову ж таки, присутність адвоката, представників та ін. не є обов’язковою. В процесі огляду також не обов’язкова участь понятих. Тобто, як обшук, так і огляд можуть проводитися лише представниками правоохоронних органів, і наївно думати, що представники правоохоронних органів в деяких випадках не захочуть цим скористатися.

Дисциплінарна відповідальність суддів

Огляд оформлюється аналогічно обшуку.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пересвідчитися, що в ухвалі чітко зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи.

Слід зазначити, що в даному випадку закон зобов’язує слідчого, прокурора залишити опис речей і документів, які були вилучені.

Так, згідно ст. 165 КПК, особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов’язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Також, на вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Злісна непокора та адмін арешт. Що потрібно знати.

Керівнику підприємства слід пам’ятати, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Скільки платити за оскарження постанови поліції

Дії по вивченню ухвали слідчого судді, документів посадових осіб, внесення відповідних заяв та клопотань до протоколу, здійснюються як і при проведенні обшуку.

P.S. Відповідно до Закону України “Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо порядку тимчасового вилучення майна та проведення обшуку” від 13.05.2015 року, слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов’язана скласти відповідний протокол, копія якого має бути надана особі, у якої було вилучено майно, або її представнику. Також зазначається, що що другий примірник протоколу обшуку разом з доданим до нього описом вилученого майна (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності – повнолітньому членові її сім’ї або його представникові. Відповідні зміни були внесені в ст.ст. 168, 236 КПК України.