Нюанси притягнення до адміністративної відповідальності. Триваючі правопорушення.

Адвокатське бюро ОСМАРКЯк зазначено в ст. 38 КУпАП, адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – не пізніш як через два місяці з дня його виявлення, за винятком випадків, коли справи про адміністративні правопорушення відповідно до цього Кодексу підвідомчі суду (судді).

Якщо справи про адміністративні правопорушення відповідно до цього Кодексу чи інших законів підвідомчі суду (судді), стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – не пізніш як через три місяці з дня його виявлення, крім справ про адміністративні правопорушення, зазначені у частині третій цієї статті. Найбільший інтерес викликає поняття триваючого правопорушення та відмежування триваючого правопорушення від «звичайного» правопорушення.

Адміністративне затримання: підстави та порядок

 

Зазначу, що поняття триваючого правопорушення відсутнє в КУпАП. Визначення триваючого правопорушення «проступку» можна знайти в Листі Мінюсту від 01.12.2003 р. N 22-34-1465. Зокрема зазначено, що триваючими адміністративними проступками є проступки, пов’язані з тривалим, неперервним невиконанням обов’язків, передбачених правовою нормою (наприклад, проживання без паспорта, самовільне будівництво будинків або споруд тощо), припиняються або виконанням регламентованих обов’язків, або притягненням винної у невиконанні особи до відповідальності. Дуже часто ці правопорушення є наслідками протиправної бездіяльності.

Тобто триваючі правопорушення характеризуються тим, що особа, яка вчинила якісь певні дії чи бездіяльність, перебуває надалі у стані безперервного продовження цих дій (бездіяльності).

Законодавство у сфері ДТП

Ці дії безперервно порушують закон протягом якогось часу. Іноді такий стан продовжується значний час і увесь час винний безперервно скоює правопорушення у вигляді невиконання покладених на нього обов’язків.

Злісна непокора та адмін арешт. Що потрібно знати.

В судовій практиці досить часті випадки застосування (незастосування) ст. 38 КУпАП. Застосування вказаної статті призводить до закриття справи. Адже провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю у разі закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків (п. 7 ст. 247 КУпАП). Тому і є важливим розуміти, чи можна застосувати ст. 38 КУпАП до конкретного випадку, чи ні, що не завжди просто.

Як приклад, можна зазначити, що продовженими вважатимуться такі проступки: порушення чи невиконання колективного договору, угоди (ст. 41-2 КУпАП), порушення порядку проведення розрахунків (ст. 155-1 КУпАП); порушення правил про валютні операції (ст. 162 КУпАП), відсутність податкового обліку на підприємстві (ст. 163-1 КУпАП).

Декілька прикладів із судової практики.

Вищий адміністративний суд України (ухвала від 19.03.2009) зазначив, що неналежне ведення обліку доходів та витрат позивачем у порушення пункту 19.1 статті 19 Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб”, що призвело до перекручення даних декларації за 2005 рік, було встановлено в акті перевірки від 16 червня 2006 року.

22 серпня 2006 року начальник Луцької об’єднаної податкової інспекції прийняла постанову у справі про адміністративне правопорушення, яким притягнула суб’єкта підприємницької діяльності – фізичну особу до адміністративного стягнення у вигляді штрафу.

Призначення експертизи та питання, які ставляться перед експертом

ВАСУ зробив висновок, що відповідач як орган, який згідно з частиною першою та частиною другою статті 234-2 КУпАП має повноваження розглядати справи, зокрема про адміністративні правопорушення, пов’язані з ухиленням від подання декларації про доходи (стаття 164-1), та накладати відповідні адміністративні стягнення, але пропустив двомісячний строк для накладення адміністративного стягнення.

В ухвалі від 6 жовтня 2011 р. N К-59986/09 при розгляді справи про притягнення до адміністративної відповідальності головного бухгалтера за вчинення правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164-2 КУпАП, ВАСУ зазначив, що «положеннями ч. 1 ст. 164-2 КУпАП передбачено відповідальність, окрім іншого, за ведення бухгалтерського обліку з порушенням установленого порядку, за що і було притягнено до відповідальності головного бухгалтера Жуківської сільської ради Бережанського району Тернопільської області.

Виклик до слідчого. Що потрібно знати

Відмовляючи прокурору в позові, суди вірно виходили з того, що ведення бухгалтерського обліку передбачає триваючу дію, яка на час її виявлення ще не закінчилася. Вчинене правопорушення носить триваючий характер оскільки розпочавшись дією чи бездіяльністю, продовжується увесь час на стадії закінченого правопорушення. Винна особа безперервно перебуває у протиправному стані (не виконує юридичне зобов’язання).

Таким чином, колегія суддів погодилася з висновками попередніх інстанцій про те, що адміністративне правопорушення, передбачене ст. 164-2 КУпАП, є триваючим.