Недопуск до перевірки працівників податкової служби

femida1Наразі склалася така практика, що оскаржити Акт про проведення перевірки податковою службою неможливо в зв’язку з тим, що такий Акт не створює правових наслідків та не є актом індивідуальної дії. Зокрема, такий висновок викладений в постанові ВСУ від 10 вересня 2013 року, де зазначено, що акт перевірки не є рішенням суб’єкта владних повноважень у розумінні статті 17 КАС, не зумовлює виникнення будь-яких прав і обов’язків для осіб, робота (діяльність) яких перевірялися, тому його висновки не можуть бути предметом спору.Відсутність спірних відносин, в свою чергу, виключає можливість звернення до суду, оскільки відсутнє право, що підлягає судовому захисту. Акт перевірки є носієм доказової інформації про виявлені контролюючим органом порушення вимог податкового, валютного та іншого законодавства суб’єктами господарювання, документом, на підставі якого приймається відповідне рішення контролюючого органу, а тому оцінка акта, в тому числі й оцінка дій службових осіб контролюючого органу щодо його складання, викладення у ньому висновків перевірки, може бути надана судом при вирішенні спору щодооскарження рішення, прийнятого на підставі такого акта.

Порядок оскарження податкових повідомлень-рішень

Яким же чином можливо все-таки оскаржити дії Податкової служби, якщо платник податків вважає, що перевірка проводиться незаконно?

Передусім зазначу, що посадові особи контролюючого органу мають право приступити до проведення документальної виїзної перевірки, фактичної перевірки за наявності підстав для їх проведення, визначених цим Кодексом, та за умови пред’явлення або надіслання у випадках, визначених цим Кодексом, таких документів:

Новий порядок надіслання контролюючими органами ППР (діє з 16.02.2016 р)

направлення на проведення такої перевірки, в якому зазначаються дата видачі, найменування контролюючого органу, реквізити наказу про проведення відповідної перевірки, найменування та реквізити суб’єкта (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – платника податку, який перевіряється) або об’єкта, перевірка якого проводиться, мета, вид (документальна планова/позапланова або фактична), підстави, дата початку та тривалість перевірки, посада та прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку. Направлення на перевірку у такому випадку є дійсним за наявності підпису керівника контролюючого органу або його заступника, що скріплений печаткою контролюючого органу;

копії наказу про проведення перевірки;

службового посвідчення осіб, які зазначені в направленні на проведення перевірки.

Право податкової служби звернутися до суду

Непред’явлення цих документів або пред’явлення зазначених документів, що оформлені з порушенням вимог, встановлених цим пунктом, є підставою для недопущення посадових (службових) осіб контролюючого органу до проведення документальної виїзної або фактичної перевірки.

Тобто, якщо платник податків вважає, що відсутні необхідні документи для проведення перевірки, чи оформлені неналежним чином, він має право взагалі не допустити працівників податкової служби до перевірки. Більше того, недопуск до перевірки і буде захистом прав. Як зазначено в ухвалі ВАСУ від 19.02.2014 р., платник податків, який вважає порушеним порядок та підстави призначення податковим органом перевірки щодо нього має захищати свої права шляхом недопуску посадових осіб контролюючого органу до такої перевірки. Допуск до перевірки нівелює правові наслідки правових порушень, допущених податковим органом при призначенні та проведенні податкової перевірки. В даному випадку, податковим органом фактично реалізована його компетенція на проведення перевірки та оформлення результатів такої перевірки, а тому як наказ про призначення перевірки, так і дії податкового органу з проведення такої перевірки вичерпали свою правову дію і не є такими, що порушують права позивача.

Ступінь ризику діяльності підприємств

Це означає, що якщо уповноважених осіб податкової служби було допущено до перевірки (хоча і були підстави не допускати), то подальше оскарження їх дій буде безрезультатне.