М

Юридичний словник

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Ю

Магдебурзьке право — міське право у середньовіччі, надання якого королівською владою частково звільняло міста від повинностей щодо короля і феодалів та узаконювало самоврядування.

Майнові відносини — певне коло суспільних відносин з приводу матеріальних благ.

Майнові права — цивільні права, об’єктом яких є майнові блага: право власності, права, що випливають із зобов’язань, майно і права авторів і винахідників, права на спадкоємство.

 Мандат депутата — документ, що підтверджує повноваження депутата, надані йому внаслідок волевиявлення виборців.

Материнство — правове становище жінки у зв’язку з народженням, утриманням і вихованням дітей.

 Методи правового регулювання — засоби, за допомогою яких норми права впливають на суспільні відносини (заборона, винагорода, встановлення відповідальності певного типу тощо).

Механізм держави — система державних організацій, які забезпечують реалізацію функцій держави.

Міжнародний суд — один з головних органів ООН, діяльність якого визначено статутом цієї міжнародної організації та власним статутом. Складається із 15 суддів, кожен з яких є громадянином різних держав.

Міліція — державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров’я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань.

Міністерства — центральні органи виконавчої влади, покликані формувати та реалізувати державну політику у відповідних сферах суспільного життя — (секторах державного управління), їх очолюють міністри, які за посадою є членами Кабінету Міністрів України і відповідно до цього мають статус політичних діячів (політиків).

Місцеве самоврядування — право певної територіальної громади (мешканців села, кількох сіл, селища або міста) самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та законів України.

Монархія — форма державного правління, за якої вища державна влада зосереджується (повністю або частково) в руках однієї особи — монарха й передається як спадщина представникам правлячої династії.

Моніторинг екологічний — збір, обробка, збереження та аналіз інформації про стан навколишнього природного середовища з метою прогнозування змін у довкіллі, розробки рекомендацій для прийняття управлінських рішень.

Мораль — система загальних правил поведінки людини (соціальних норм), заснованих на критеріях добра і зла, порядності і непорядності, справедливості і несправедливості.

Мораторій — відкладення органами держави платежів та інших обов’язкових дій, встановлене на певний час у зв’язку з подіями чи діяннями непереборної сили.