Касаційна скарга – зразок

Діяла до 15.12.2017 р.

Новий зразок за посиланням >>>

До Вищого спеціалізованого суду України з

розгляду цивільних і кримінальних справ

01043, м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 4а

Особа, яка подає касаційну скаргу (відповідач):

________________________________________,

______, Кіровоградська обл., ________________ район,

с. _____________, вул. ________________, ___

тел. ______________________

Позивач:     

________________________________________,

______, Кіровоградська обл., ________________ район,

с. _____________, вул. ________________, ___

тел. ______________________

        

КАСАЦІЙНА    С К А Р Г А

на рішення Ленінського районного суду м. Кіровограда  у справі

№ ________ від 29 квітня 2016 року та на ухвалу

Апеляційного суду Кіровоградської області від ________ року

№ ____________

Інші зразки документів

 

Рішенням Ленінського районного суду м. Кіровограда  у справі ____________ від ___________ позовні вимоги ________ (далі – Позивач) до мене (далі – Відповідач) задоволено частково. В порядку поділу спільного майна подружжя визнано за позивачем право власності на ½ частину житлового будинку по вул. ______ в м. Кіровограді; визнано за позивачем право власності ½ частини земельної ділянки загальною площею ___ кв.м., що знаходиться за адресою: м. Кіровоград, вул. __________. В таких же частках визнано і моє право власності на вищевказані об’єкти нерухомості. В іншій частині позовних вимог відмовлено.

Ухвалою Апеляційного суду Кіровоградської області від ________ року рішення першої інстанції залишено без змін.

Суд першої інстанції при винесенні рішення застосував ст.ст. 69-72  СК України, які регулюють правові відносини спільної сумісної власності дружини та чоловіка.

Відеоконсультація: вимоги до форми та змісту касаційної скарги

Апеляційний суд погодився з висновками суду першої інстанції та додатково зазначив, що «оскільки відповідач на час придбання квартири перебував у зареєстрованому шлюбі, то відповідно до ч. 3 ст. 65 СК України необхідна згода його дружини. І тільки за умови подання саме нею (Позивачем) заяви про факт придбання квартири її чоловіком за особисті кошти, договором купівлі-продажу був би визначений режим особистої приватної власності на будинок та земельну ділянку».

 

Вважаю, що невідповідність висновків суду обставинам справи та порушення норм матеріального та процесуального права, не застосовано закон, який підлягав застосуванню, є підставою для скасування рішень з нижчевикладених підстав:

Відеоконсультація: як правильно обрахувати та сплатити судовий збір.

Як встановлено судом та не оспорювалося сторонами, ______ року було придбано спірний житловий будинок та спірну земельну ділянку за _________ грн. та _________ грн. відповідно.

 

Матеріалами справи підтверджується:

 

  1. факт отримання мною від _________ _______ дол. США за договором позики від ___________. Договір позики укладався з умовою надання коштів для купівлі спірної земельної ділянки та житлового будинку з господарсько-побутовими будівлями, які знаходяться в м.Кіровограді, по вул.___________. Рішенням Ленінського районного суду м. Кіровограда мене визнано боржником за договором позики, рішення вступило в законну силу;
  2. факт продажу _____________ квартири, розташованої за адресою: м. Кіровоград, вул. ____________, яка належала мені за договором дарування на праві приватної власності за _________.

 

Як зазначалося в суді першої та апеляційної інстанції, кошти від продажу квартири по вул. ___________ та кошти за договором позики були витрачені мною для придбання спірного будинку та земельної ділянки.

 

Як вбачається з договору позики від _______ року та договору купівлі-продажу квартири від ________-року, укладені вони були за досить короткий термін до укладення спірного договору купівлі-продажу будинку та земельної ділянки.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Відповідно до чинного законодавства, обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування. Суди порушили ст. 59 ЦПК України та безпідставно прийняли як доказ наявність спільних коштів у розмірі …………………………………..

 

База законодавчих актів

Статтею 60 СК України визначено, що майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу).

Норми СК України у статтях 57, 60 встановлюють загальні принципи нормативно-правового регулювання відносин подружжя з приводу належного їм майна, згідно з якими:

1) майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить їм на праві спільної власності;

2) майно, набуте кожним із подружжя до шлюбу, є особистою приватною власністю кожного з них.

З метою збереження балансу інтересів подружжя, дотримуючись принципів добросовісності, розумності і справедливості СК України містить винятки із загального правила.

Сам по собі факт придбання спірного майна в період шлюбу не є безумовною підставою для надання такому майну статусу спільної сумісної власності подружжя.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 57 СК України особистою приватною власністю дружини, чоловіка є майно, набуте нею (ним) за час шлюбу, але за кошти, які належали їй (йому) особисто.

 

Отже, належність майна до спільної сумісної власності подружжя визначається не тільки фактом придбання його під час шлюбу, але й спільною участю подружжя коштами або працею в набутті майна. Застосовуючи норму статті 60 СК України та визнаючи право спільної сумісної власності подружжя на майно, суд повинен установити не тільки факт набуття майна під час шлюбу, але й той факт, що джерелом його набуття були спільні сумісні кошти або спільна праця подружжя.

Тобто статус спільної сумісної власності визначається такими чинниками:

1) час набуття майна;

2) кошти, за які таке майно було набуте (джерело набуття).

Норма статті 60 СК України вважається застосованою правильно, якщо набуття майна відповідає цим чинникам.

 

Доставлення авто на спецмайданчик. Відповідальність за незаконне затримання.

Таким чином, у разі придбання майна хоча й у період шлюбу, але за особисті кошти одного з подружжя, це майно не може вважатися об’єктом спільної сумісної власності подружжя, а є особистою приватною власністю того з подружжя, за особисті кошти якого воно придбане.

 

Такі висновки викладені в постановах Верховного суду України від ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Також хотів би звернути увагу на Постанову ВСУ від 01 липня 2015 року, в якій розглядалася майже аналогічна справа. Зокрема, ВСУ зазначив, що «сторони перебували у шлюбі протягом трьох місяців та оцінюючи, крім договору позики від 27 грудня 2011 року, інші об’єктивні докази, зокрема банківські дані про перерахування ОСОБА_3 на картковий рахунок ОСОБА_1 40 тис. доларів США та отримання ним цих коштів 27 грудня 2011 року – за день до укладення договору купівлі-продажу» суд першої інстанції, застосовуючи норми статей 57, 60 СК України, дійшов обґрунтованого висновку про придбання спірної частини будинку за особисті кошти ОСОБА_1.

Таким чином, невідповідність висновків суду обставинам справи, неправильне застосування норм матеріального права – не застосовано закон, який підлягав застосуванню в даних правовідносинах – п. 3 ч. 1 ст. 57 СК України, є підставами для скасування рішень судів першої та апеляційної інстанції і ухвалення нового рішення.

Тому, враховуючи вище викладене та на підставі ст. ст. _________ Сімейного кодексу України, ст.ст. ____________________ ЦПК України,

П Р О Ш У:

Скасувати Рішення Ленінського районного суду м. Кіровограда  у справі                  № ____________ від __________________ року та ухвалу Апеляційного суду Кіровоградської області від _____________ року в частині визнання за позивачем права власності на ½ частину житлового будинку по вул. ___________ в м. Кіровограді та права власності ½ частини земельної ділянки загальною площею _______ кв.м., що знаходиться за адресою: м. Кіровоград, вул. ____________ і ухвалити нове рішення, яким в задоволенні вказаних позовних вимог відмовити повністю.

Додаток:

 

«____»______________2017р. ______________________               ______________