Відповідальність за невиплату заробітної плати

Адвокатське бюро ОСМАРКВідповідно до ст. 115 КЗпП та ст. 24 ЗУ «Про оплату праці», заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів – представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. У разі коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна платавиплачується напередодні.

Кредит і позовна давність

Отже, вказаними нормами чітко регулюються строки виплати заробітної плати. За порушення вказаних строків, а також за невиплату заробітної плати законом передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Так, згідно КУпАП, порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної плати, виплата їх не в повному обсязі, тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств та громадян – СПД від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до 1700 грн). Так як вказані дії є адміністративним правопорушенням, тому уповноваженими особами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю складаються адміністративні протоколи. Винні ж особи притягуються до відповідальності судом.

Слід зазначити, що відповідно до ст. 268 КУпАП, кожна особа, яка притягується до адміністративної відповідальності, має відповідні процесуальні права, в тому числі при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката.

Звернення стягнення на предмет іпотеки за валютним кредитом

За безпідставну невиплату заробітної плати передбачена також кримінальна відповідальність. Так, відповідно кримінального кодексу України,безпідставна невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більш як за один місяць,вчинена умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності чи громадянином – суб’єктом підприємницької діяльності, – карється штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Визначальним є те, що невиплата повинна бути безпідставна (тобто, коли невиплата має місце, незважаючи на наявність законних підстав для виплати заробітної плати). Не буде складу цього злочину, наприклад, якщо невиплата зумовлена об’єктивними причинами (наприклад, неповним бюджетним фінансуванням, відсутністю необхідних для виплат коштів на рахунках підприємства, установи, організації).

Ризики «продажу» авто по генеральній довіреності

Слід зазначити, що роботодавець у разі затримання заробітної плати зобов’язаний буде компенсувати втрати, пов’язані з затримкою заробітної плати.