Висновки Верховного суду, відповідно до ст. 355 ЦПК України, за I півріччя 2012 року

femida1Проведемо короткий аналіз рішень ВСУ, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення. Зокрема, ВСУ зазначеє:

1. Що стосується спорів про право власності та інших речових прав

Припинення права власності особи у спільному майні може бути визнано рішенням суду за наявності хоча б однієї обставини, передбаченої ст. 365 ЦК України (п. 1-3), за умови, що таке припинення не завдасть істотної шкоди інтересам співвласника. Іноді суди відмовляли в позовних вимогах в таких спорах на тій підставі, що позивачу необхідно довести наявність всіх обставин, передбачених п.1-3 ст. 365 ЦК України. Майно може бути витребувано власником у добросовісного набувача лише при наявності обставин, передбачених ст. 388 ЦК України (майно загублене, викрадене чи вибуло з інших підстав без волі власника), шляхом подання віндикаційного позову. Зокрема, ст. 388 ЦК України розповсюджується і тоді, коли на час укладення договору дарування відчужувач не був власником спірного майна.

Стосовно визнання права власності на житловий будинок, ВСУ зазначає, що без виділення земельної ділянки для будівництва такого житлового будинку, визнання права власності на такий будинок є безпідставним.

Досить часто виникають спори, коли у співвласника нерухомого майна відсутнє свідоцтво на право власності такого майна (воно знаходиться у будь-кого із інших співвласників), і такий співвласник намагається отримати дублікат свідоцтва. ВСУ зазначає, що дублікат свідоцтва видається виключно у разі крадіжки, втрати чи пошкодження вказаного свідоцтва.

2. Що стосується спорів, що виникають із земельних правовідносин.

Визнання договорів оренди земельної ділянки недійсними останнім часом набуло великих масштабів. Власники земельних ділянок досить часто зловживають своїм правом (як і деякі орендарі), і подають позови до суду про визнання договорів недійсними без законих на те підстав. ВСУ зазначає, що визнання договорів оренди земельних ділянок недійсними можливо лише в тих випадках, коли в договорі оренди відсутні істотні умови договорів такого типу. Такі істотні умови передбачені Законом України “Про оренду землі” . Тому при укладанні договорів оренди земельної ділянки слід бути дуже обережним як власнику (орендодавцю), так і орендарю. Адже не включення в договір хоча б однієї з істотних умов (на перший погляд не дуже значимої), може мати наслідком визнання такого договору недійсним.

3. Спори, що виникають із договорів іпотеки.

Передавати в іпотеку частину об’єкту нерухомого майна можливо лише після її виділення в натурі і відповідної реєстрації.

4. Спори, що виникають із договорів поруки.

Договір поруки припиняється, якщо протягом шести місяців з моменту настання строку виконання основного зобов’язання, кредитор не пред’явить вимогу до поручителя (ч. 4 ст. 559 ЦК України). Є випадки, коли кредитор пред’являє вимоги до позичальника і поручителя солідарно в межах позовної давності (3 роки), і суди задовольняють такі позови.

5. Спори щодо визнання правочинів недійсними.

Є випадки, і не поодинокі, коли майно відчужується на підставі нікчемного правочину. Далі таке майно може продаватися декілька разів іншим особам, при цьому правильно і законно вже оформлюватися. Нові власники можуть і не знати про “історію” такого майна. В даному випадку перші власники майна можуть подати до суду позов і витребувати майно з чужого незаконного володіння у останніх добросовісних власників.

6. Відповідальність за порушення зобов’язань.

Підтвердженням боргу за договором позики є оригінал розписки. Якщо в договорі не передбачено, що боржник може віддати борг іншій особі, посилання боржника про передачу боргу через іншу особу є безпідставним при наявності оригіналу розписки у позикодавця.

7. Спори, що виникають із сімейних правовідносин.

Земельна ділянка, набута одним із подружжя за час перебування у шлюбі, вважається спільною сумісною власністю лише з введенням в дію ч. 5 ст. 61 СК України. До виникнення вказаних правовідносин, застосуванню підлягають ст.ст. 81, 116 ЗК (земельна ділянка, одержана грмадянином під час шлюбу в приватну власність шляхом приватизації, є його особистою приватною власністю, а не спільною сумісною власністю подружжя, оскільки така земельна ділянка не є майном, набутим подружжям під час шлюбу, а отримана громадянином у власність шляхом здійснення свого права на приватизацію).

8. Спори, що виникають із житлових правовідносин.

Зняття з реєстраційного обліку особи можливе лише у разі 1) позбавлення права власності на житлове приміщення; 2) позбавлення права користування житловим приміщенням; 3) визнання особи безвісно відсутньою; 4) оголошення фізичної особи померлою. У разі задоволення такого позову, власник має право вимагати усунення відповідних перешкод, зокрема, шляхом зняття особи з реєстрації місця проживання.