Висновки Верховного суду, відповідно до ст. 355 ЦПК України, за II півріччя 2012 року право власності

femida1Проведемо короткий аналіз рішень ВСУ, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення. Зокрема, ВСУ знову звертає увагу на те, що відповідно до ст. 387 ЦК України особа (власник майна) має право витребувати майно із чужого незаконного володіння у добросовісного набувача виключно з підстав, передбачених ст. 388 ЦК України. Особливу увагу в таких спорах необхідно звертати на встановлення обставин вибуття майна із володіння власника, який вважає своє право власності порушеним та вимагає повернення майна, а не особи, яка в подальшому здійснила продаж цього майна відповідачу.

ВСУ зазначає, що акти органів державної влади визнаються недійсними у разі, коли такими актами порушуються права особи щодо володіння, користування чи розпорядження належною їй земельною ділянкою. Державний акт на право власності на земельну ділянку (рішення, розпорядження), виданий органом, який не мав на це законних повноважень, також визнається недійсним.

Земельні спори

ВСУ також зазначає, що  згідно зі ст. 116 ЗК України, рішення органу виконавчої влади чи місцевого самоврядування про передачу у власність земельної ділянки є необхідною передумовою виникнення права власності на земельну ділянку. Відповідно до ст. 153 ЗК України,визнання недійсним державного акта на право власності на землю як правовстановлюючого документа зазначеною нормою не передбачено, а тому необхідно звернутися до суду з вимогою визнання недійсним відповідного рішення органу виконавчої влади чи місцевого самоврядування про передачу у власність земельної ділянки.

Щодо розірвання договорів оренди земельної ділянки, ВСУ вказав, що лише систематична несплата орендної плати може бути підставою для розірвання договору, разове порушення умов договору у цій частині не є підставою для його розірвання.

забезпечення зобов’язань

ВСУ ще раз вказав, коли припиняється порука юридичної особи. Так, порука припиняється в разі припинення основного зобов’язання, у зв’язку з чим припинення юридичної особи у зв’язку з визнанням її банкрутом є підставою припинення поруки, оскільки зобов’язання за кредитним договором припинилося.

У разі невизнання кредитором права поручителя на припинення зобов’язання за договором поруки, поручитель може подати до суду позов про визнання поруки припиненою.Право поручителя підлягає судовому захисту за позовом поручителя шляхом визнання поруки такою, що припинена, а не шляхом припинення договору поруки.

визнання договорів недійсними

Щодо захисту прав споживачів. ВСУ вказав, що визнання договорів такого роду недійсними з підстав несправедливості умов договору для споживача можливо тоді, коли положення договору про споживчий кредит містять умови про зміни у витратах, зокрема щодо плати за обслуговування кредиту та плати за дострокове його погашення.

Права споживачів та їх реалізація

трудові правовідносини

Зміна істотних умов праці допускається лише у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці. Про зміну істотних умов праці – систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших – працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці. У зв’язку з цим зміна істотних умов праці є законною тільки у разі, якщо буде доведено наявність змін в організації виробництва і праці.

спадкові відносини

Суд може визначити особі додатковий строк, достатній для подання ним заяви про прийняття спадщини, якщо ним визначений законом строк був пропущений з поважної причини та існували перешкоди звернутися до суду.  Якщо ж перешкоди були відсутні, а спадкоємець не скористався правом на прийняття спадщин через відсутність інформації про спадкову масу, то позов не може бути задоволений.