Вилучення майна в ході кримінального провадження.

Адвокатське бюро ОСМАРКВідповідно до чинного кримінального процесуального кодексу, при огляді та обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу (н-д вогнепальна зброя, наркотичні засоби, тощо), підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. Більш детально питання здійснення обшуку, огляду та виїмки викладено в даній статті.

Виклик до слідчого. Що потрібно знати

На практиці слідчий, прокурор вилучають речі не тільки у підозрюваного, а й у інших осіб, наприклад свідків. Таким чином перед громадянами виникає питання, коли їм будуть повернуті вилучені речі. Це найбільш актуально тоді, коли вилучили речі у свідків, інших осіб, або ж коли вилучені речі вкрай необхідні для роботи, відпочинку і т.д. і вони не вилучені з цивільного обороту.

Зазначу, що при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов’язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Спеціальна конфіскація

Усі інші речі, які є предметом вільного обігу, (транспортні засоби, оргтехніка, речі звичайного домашнього вжитку),  не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу. Такі предмети, якщо були вилучені, вважаються тимчасово вилученим майном.

На відміну від КПК 1960 року, чинний КПК України чітко визначає порядок дії щодо тимчасово вилученого майна. Так, якщо слідчий вважає, що тимчасово вилучене майно має значення для справи, він повинен звернутися з клопотанням про арешт майна, за погодженням з прокурором, до слідчого судді. Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. Клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності – також захисника, законного представника. Потрібно наголосити, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна. Зміни в КПК.

Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову. Слідчий суддя, суд зобов’язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб. Копія ухвали надсилається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Права затриманих

Отже, можна зробити висновок, що слідчий повинен негайно повернути тимчасово вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу у разі, коли відсутня ухвала слідчого судді про арешт такого майна.