Виклик до слідчого. Що потрібно знати

Адвокатське бюро ОСМАРК

Відповідно до чинного КПК України, слідчий, прокурор під час досудового розслідування має право викликати підозрюваного, свідка, потерпілого або іншого учасника кримінального провадження у встановлених цим Кодексом випадках для допиту чи участі в іншій процесуальній дії. Слідчий, прокурор під час досудового розслідування мають право викликати особу, якщо є достатні підстави вважати, що вона може дати показання, які мають значення для кримінального провадження, або її участь у процесуальній дії є обов’язковою.

Права затриманих

Слід зазначити, що на відміну від КПК 1960 р., в якому існувало таке поняття, як порушення кримінальної справи, в діючому КПК зазначено, щодосудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Так, відповідно до ст. 214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування.

Обшук, огляд та виїмка на підприємстві

Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов’язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається.

Діючим КПК передбачена можливість оскарження дій слідчого, що полягали у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до реєстру. Як роз’яснив ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ в листі від 09.11.2012 р. № 1640/0/4-12, бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, означає невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань впродовж 24 годин після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення. Відповідно до п. 1.4 Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого наказом Генерального прокурора України від 17 серпня 2012 року N 69, цей строк обчислюється наступним чином:

Вилучення майна в ході кримінального провадження

– заява чи повідомлення про кримінальне правопорушення вважаються поданими з моменту попередження особи про кримінальну відповідальність (за винятком випадків, коли таке попередження неможливо зробити з об’єктивних причин: надходження заяви, повідомлення поштою, іншим засобом зв’язку, непритомний стан заявника, відрядження тощо);

– у випадку надходження заяви, повідомлення поштою, іншим засобом зв’язку, строк обчислюється з моменту надходження заяви слідчому, прокурору.

У Єдиному реєстрі досудових розслідувань автоматично фіксується дата внесення інформації та присвоюється номер кримінального провадження.

Отже, слідчий може викликати особу на допит чи участі в іншій процесуальній дії у рамках досудового розслідування (існує кримінальне провадження із присвоєним номером).

Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві

Порядок виклику дещо змінився. Так, відповідно ст. 135 КПК, особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв’язком, здійснення виклику по телефонуабо телеграмою.

Згідно ст. 137 КПК України, у повістці про виклик повинно бути зазначено прізвище та посада слідчого, прокурора, слідчого судді, судді, який здійснює виклик; найменування та адреса суду або іншої установи, до якої здійснюється виклик, номер телефону чи інших засобів зв’язку; ім’я (найменування) особи, яка викликається, та її адреса;  найменування (номер) кримінального провадження, в рамках якого здійснюється виклик; процесуальний статус, в якому перебуває викликана особа; час, день, місяць, рік і місце прибуття викликаної особи; процесуальна дія (дії), для участі в якій викликається особа;  наслідки неприбуття особи за викликом із зазначенням тексту відповідних положень закону, в тому числі можливість застосування приводу; передбачені цим Кодексом поважні причини, через які особа може не з’явитися на виклик, та нагадування про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення; підпис слідчого, прокурора, слідчого судді, судді, який здійснив виклик. Особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом не пізніше ніж за три дні до дня, коли вона зобов’язана прибути за викликом.

Комп’ютерні злочини: несанкціоноване втручання

Що стосується виклику по телефону.

Згідно вказаного, слідчий, прокурор має законне право викликати по телефону. Також слід зазначити, що і особа повинна з’явитися за таким викликом. В іншому разі передбачена відповідальність особи за неприбуття на виклик до слідчого, яка полягає або у застосуванні штрафних санкцій, або у застосуванні приводу. Однак, щоб притягти особу до відповідальності, слідчий повинен довести слідчому судді, що особа викликалася по телефону (тобто, особа отримала виклик на допит і ухилилася від явки). Це не дуже просто буде довести з боку слідчого. Як, наприклад, слідчий буде доводити, що телефонував саме він, а не інша особа; що виклик прийняла саме та особа, яку викликають та ін. Тим більше, що будь-яка особа не може і не повинна вірити тому, що їй повідомляють по телефону незнайомі. Людина може сприйняти такий виклик як розіграш або ж сприйняти за дії шахраїв.

Штрафні бали. Як нараховуються та вираховуються.

Тому в будь-якому разі необхідно вимагати надання (направлення) повістки з усіма необхідними реквізитами.

Зазначу, що при допиті чи проведенні іншої процесуальної дії кожна особа має право на правову допомогу адвоката, а також відмовитися від дачі показань згідно ст. 63 Конституції України.