Визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню

Адвокатське бюро ОСМАРКДосить часто громадяни, які укладають кредитні договори з комерційними банками, у якості забезпечення зобов’язань укладають також іпотечний договір, який посвідчується нотаріусом. В зв’язку з порушенням договірних відносин, банк звертається  до нотаріуса з метою звернення стягнення на предмет іпотеки. Порушення зобов’язань – це як правило прострочення строків виплати тіла кредиту та відсотків. Таким чином,  нотаріусом вчиняється виконавчий напис про звернення стягнення на предмет іпотеки, зазначеного в іпотечному договорі. Відповідно до Закону України «Про виконавче провадження», виконавчий напис нотаріуса є виконавчим документом, на підставі якого державний виконавець відкриває виконавче провадження та підлягає примусовому виконанню державною виконавчою службою.

Порядок оскарження податкових повідомлень-рішень

Але далеко не завжди виконавчий напис нотаріуса є законним та таким, що підлягає виконанню. Коротко зупинюся на тому, які основні вимоги повинен виконати нотаріус, аби видати виконавчий напис. Так, Законом України “Про нотаріат” передбачено, що нотаріус вчиняє виконавчий напис за умови, що наявність безспірної заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем підтверджується документами, передбаченими затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року N 1172 Переліком документів, за якими стягнення заборгованості проводиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріуса, і що з дня виникнення права на вимогу минуло не більше трьох років. Відповідно до ПОРЯДКУ ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ НОТАРІУСАМИ УКРАЇНИ, вчинення виконавчого напису в разі порушення основного зобов’язання та (або) умов іпотечного договору здійснюється нотаріусом після спливу тридцяти днів з моменту надісланих іпотекодержателем повідомлень – письмової вимоги про усунення порушень іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця. Повідомлення вважається надісланим, якщо є відмітка іпотекодавця на письмовому повідомленні про його отримання або відмітка поштового відділення зв’язку про відправлення повідомлення на вказану в іпотечному договорі адресу.

Кредит і позовна давність

Тобто, при оскарженні в судовому порядку особливу увагу потрібно звертати на беспірність заборгованості. Це означає, що реальна заборгованість може відрізнятися від тієї, що вказана у виконавчому написі. Дана різниця може бути взагалі дуже невеликою, але це вже буде підставою для визнання виконавчого напису таким, що не підлягає скасуванню. Звісно, коли іпотекодавець (він же може бути і боржником) не отримав повідомлення нотаріуса про усунення порушень, це також є порушення і є підставою для звернення до суду з позовом про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню

Окремо необхідно зазначити, що нерідко суди мотивують своє рішення тим, що Законом України «Про нотаріат» передбачено, що нотаріальна дія або відмова у її вчиненні, нотаріальний акт оскаржуються до суду. Право на оскарження нотаріальної дії або відмови у її вчиненні, нотаріального акта має особа, прав та інтересів якої стосуються такі дії чи акти, й стаття закону не містить такого способу захисту права, як визнання вчиненого нотаріусом виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню. Суд зазначає, що обраний позивачем спосіб захисту не відповідає нормам вищенаведеного законодавства, тому в задоволенні заявлених вимог відмовляє.

Збільшення процентної ставки без згоди поручителя

Дані висновки суду є хибними. Адже в узагальненнях ВССУ 2014 року «Про судову практику розгляду справ про оскарження нотаріальних дій або відмову в їх вчиненні» зазначено, що розгляд судом справи за позовом про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, є правомірним, і, крім того, відповідає конституційному положення про всеосяжність права на звернення до суду та юрисдикцію суду (статті 55, 124 Конституції України). Додам, що і в моїй практиці були відмови судів першої інстанції щодо таких позовів, але суди апеляційної інстанції без проблем скасовували такі рішення. Для складання таких позовів все ж таки краще користуватися кваліфікованою допомогою професійного юриста чи адвоката.