Апеляційна скарга – зразок

Діяла до 15.12.2017 р.

Новий зразок за посиланням >>>

В судову палату у цивільних справах

Апеляційного суду Кіровоградської області

Особа, яка подає апеляційну

    скаргу (відповідач):       ______________________,

25000, м. Кіровоград, вул. ____________, __, кв. ___

тел. _________________

                     Позивач:      Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк»,

                                                04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 39

                                                Засоби зв’язку невідомі

                                                Головуючий суддя в I інстанц. _______________.

                                                Справа № _______________13-ц

                                                № пров. ___________________

________________ 2013 р.

 

 

 

А П Е Л Я Ц І Й Н А    С К А Р Г А

на рішення Кіровського районного суду м. Кіровограда

у справі № _____________13-ц від ________________ 2013 року

                        

Рішенням Кіровського районного суду м. Кіровограда у справі № ____________13-ц від 30 травня 2013 року задоволено позовні вимоги ПАТ «Дельта Банк» (далі – позивач) та стягнуто з мене заборгованість по кредитному договору сумі ________________ грн. та судовий збір в сумі ____________ грн.

Вважаю, що невідповідність висновків суду обставинам справи та порушення норм матеріального та процесуального права, є підставою для скасування рішення з нижчевикладених підстав:

Відеоконсультація: як правильно скласти апеляційну скаргу

Згідно з умовами кредитного договору № ______________від ____________ року, відповідно до якого стягнуто заборгованість, мені надавався кредит у розмірі ___________. Протягом 2007 року мною було виплачено по кредиту сума в розмірі ________________ (Додаток ), а отже розрахунок відповідача не відповідає дійсності.

 

Слід зазначити, що згідно з умовами кредитного договору № ____________ від ______________ року, остаточний термін повернення кредиту _____________ р. Позивач про це чітко знає і знав. З моменту, коли позивач дізнався про порушення свого права, пройшло більше ніж 3 роки – 4 роки 7 місяців.

 

Згідно ст. _______ ЦК України, позовна давність – це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Відповідно ст. _______ЦК України, загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

Згідно _______ ЦК України, позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення. Відповідно до ч. 4 ст. 267 ЦК України, наслідками пропущення строку позовної давності є відмова у задоволенні позову.

Відеоконсультація: як правильно обрахувати та сплатити судовий збір.

Мною було надано до суду заяву про застосування строків позовної давності, яка було отримана судом __________ року. Як я вже заначала, жодних платежів після ___________ року я не здійснювала, а тому строк позовної давності не переривався.

Відповідно до ст. ____ ЦПК України, невідповідність висновків суду обставинам справи, що мають значення для справи, та порушення або неправильне застосування норм матеріального або процесуального права є підставою для скасуван­ня рішення суду першої інстанції або зміни рішення та ухвалення нового рішення.

На підставі викладеного, керуючись ст. _____________ ЦК України, ст.ст. ______________ ЦПК України,

 

 

П Р О Ш У:

Скасувати Рішення Кіровського районного суду м. Кіровограда у справі № _________13-ц від ____________ року за позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до мене про стягнення заборгованості за кредитним договором і ухвалити нове рішення, яким в задоволенні позовних вимог ПАТ «Дельта Банк» відмовити повністю.

 

Додаток:

 

___________________       _______________________________         ____________2013 року.